Ataxia Telangiectasia

Published by Pernille Tryli, Asbjørg Stray-Pedersen med flere on Jun 22, 2017

Disclaimer

Sponsors

Contact

Abstract

Language

no

PICOS

PICO 10.1

Population
Personer med AT
Intervention
Anestesi
Comparator
Personer uten AT
Outcomes

PICO 10.1

Population
Personer med AT
Intervention
Beskrivelse av typiske sykdomstegn
Comparator
Personer uten AT
Outcomes

PICO 10.1

Population
Personer med AT
Intervention
Beskrivelse av påvirkning på synsfunksjon ved AT
Comparator
Personer uten AT
Outcomes

PICO 20.1

Population
Personer med AT
Intervention
Beskrivelse av typisk sykdomsforløp
Comparator
Personer uten AT
Outcomes

PICO 20.1

Population
Personer med AT
Intervention
ganghjelpemidler til ADL ferdigheter og/eller i treningsøyemed
Comparator
personer uten AT
Outcomes

PICO 20.1

Population
Personer med AT
Intervention
Vaksinasjon etter ordinære vaksinasjonsprogram. TIlleggsvaksinasjon etter gjeldende anbefalinger ved AT.
Comparator
Personer uten AT
Outcomes

PICO 20.1

Population
Barn med ataxi
Intervention
Beskrivelse av kliniske funn og prøveresultater.
Comparator
Friske barn
Outcomes

PICO 20.1

Population
Personer med AT
Intervention
Beskrivelse av strålefølsomhet
Comparator
Personer uten AT
Outcomes

PICO 20.2

Population
Barn med ataxi
Intervention
Måle serum alfaføtoprotien
Comparator
Normalpopulasjon barn > 1 år
Outcomes

PICO 30.1

Population
Barn med AT
Intervention
Beskrivelse av andre tilstander med overlappende symptomer
Comparator
Barn med ataxi, ustøhet og dystoni
Outcomes

PICO 30.1

Population
Personer med AT
Intervention
Oppsummert erfarings- og forsknings-basert oppfølging og behandling av AT
Comparator
Ingen oppsummering av kunnskap om oppfølging og behandling av AT.
Outcomes

PICO 40.1

Population
Personer med AT
Intervention
Beskrivelse av vanlig forekommende hudsymptomer ved AT
Comparator
Personer uten AT
Outcomes

PICO 50.1

Population
Personer med kliniske symptomer på AT
Intervention
Genetisk test på ATM-mutasjon
Comparator
Personer uten AT-symptomer
Outcomes

PICO 60.1

Population
Personer med AT
Intervention
Beskrivelse av nevrologiske symptomer man ser ved AT
Comparator
Personer uten AT
Outcomes

PICO 60.1

Population
Personer med AT
Intervention
Bruk og effekt av fysioterapi
Comparator
Personer med andre progredierende og mulig sammenlignbare sykdommer
Outcomes

PICO 70.1

Population
Personer med AT
Intervention
Beskrivelse av muskelskjelett-forandringer ved AT og praksis for utredning og behandling av fotfeilstillinger og skoliose
Comparator
Personer uten AT. Personer med AT uten oppfølging av fotfeilstillinger og skoliose.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Personer med AT
Intervention
Immunologisk utredning
Comparator
Personer uten AT
Outcomes

PICO 90.1

Population
Personer med AT
Intervention
Oppfølging og behandling av akutte luftveisinfeksjoner og kroniske lungesymptomer ved AT
Comparator
Personer med akutte luftveisinfeksjoner og kroniske lungesymptomer
Outcomes

PICO 100.1

Population
Personer med AT
Intervention
Beskrivelse av kreftformer som opptrer med økt hyppighet hos denne pasientgruppen. Beskrivelse av behandlingserfaring og anbefalinger for kreftbehandling hos personer med AT.
Comparator
Personer uten AT med tilsvarende kreftsykdom.
Outcomes

PICO 110.1

Population
Personer med AT
Intervention
Utredning, oppfølging og behandling av ernæringstilstand og ernæringsvansker hos personer med AT.
Comparator
Ingen regelmessig oppfølging av ernæringstilstand hos personer med AT
Outcomes

PICO 120.1

Population
personer med AT
Intervention
Kartlegging av kognitiv funksjon
Comparator
IQ hos personer uten AT
Outcomes