Ataxia Telangiectasia

Main Editor Pernille Tryli, Asbjørg Stray-Pedersen med flere
Language no
Last Update Jun 22, 2017
Published Date Jun 22, 2017
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Personer med AT
I: Oppsummert erfarings- og forsknings-basert oppfølging og behandling av AT
C: Ingen oppsummering av kunnskap om oppfølging og behandling av AT.
O:

PICO 1.1
P: Personer med AT
I: Anestesi
C: Personer uten AT
O:

PICO 2.1
P: Personer med AT
I: Beskrivelse av strålefølsomhet
C: Personer uten AT
O:

PICO 1.1
P: Personer med AT
I: Beskrivelse av typiske sykdomstegn
C: Personer uten AT
O:

PICO 2.1
P: Barn med ataxi
I: Beskrivelse av kliniske funn og prøveresultater.
C: Friske barn
O:

PICO 3.1
P: Barn med AT
I: Beskrivelse av andre tilstander med overlappende symptomer
C: Barn med ataxi, ustøhet og dystoni
O:

PICO 5.1
P: Personer med kliniske symptomer på AT
I: Genetisk test på ATM-mutasjon
C: Personer uten AT-symptomer
O:

PICO 6.1
P: Personer med AT
I: Beskrivelse av nevrologiske symptomer man ser ved AT
C: Personer uten AT
O:

PICO 7.1
P: Personer med AT
I: Beskrivelse av muskelskjelett-forandringer ved AT og praksis for utredning og behandling av fotfeilstillinger og skoliose
C: Personer uten AT. Personer med AT uten oppfølging av fotfeilstillinger og skoliose.
O:

PICO 6.1
P: Personer med AT
I: Bruk og effekt av fysioterapi
C: Personer med andre progredierende og mulig sammenlignbare sykdommer
O:

PICO 8.1
P: Personer med AT
I: Immunologisk utredning
C: Personer uten AT
O:

PICO 2.1
P: Personer med AT
I: Vaksinasjon etter ordinære vaksinasjonsprogram. TIlleggsvaksinasjon etter gjeldende anbefalinger ved AT.
C: Personer uten AT
O:

PICO 4.1
P: Personer med AT
I: Beskrivelse av vanlig forekommende hudsymptomer ved AT
C: Personer uten AT
O:

PICO 9.1
P: Personer med AT
I: Oppfølging og behandling av akutte luftveisinfeksjoner og kroniske lungesymptomer ved AT
C: Personer med akutte luftveisinfeksjoner og kroniske lungesymptomer
O:

PICO 10.1
P: Personer med AT
I: Beskrivelse av kreftformer som opptrer med økt hyppighet hos denne pasientgruppen. Beskrivelse av behandlingserfaring og anbefalinger for kreftbehandling hos personer med AT.
C: Personer uten AT med tilsvarende kreftsykdom.
O:

PICO 11.1
P: Personer med AT
I: Utredning, oppfølging og behandling av ernæringstilstand og ernæringsvansker hos personer med AT.
C: Ingen regelmessig oppfølging av ernæringstilstand hos personer med AT
O:

PICO 12.1
P: personer med AT
I: Kartlegging av kognitiv funksjon
C: IQ hos personer uten AT
O:

PICO 1.1
P: Personer med AT
I: Beskrivelse av påvirkning på synsfunksjon ved AT
C: Personer uten AT
O:

PICO 2.1
P: Personer med AT
I: ganghjelpemidler til ADL ferdigheter og/eller i treningsøyemed
C: personer uten AT
O:

PICO 2.1
P: Personer med AT
I: Beskrivelse av typisk sykdomsforløp
C: Personer uten AT
O:

PICO 2.2
P: Barn med ataxi
I: Måle serum alfaføtoprotien
C: Normalpopulasjon barn > 1 år
O: