National klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Aug 23, 2018
Published Date Aug 23, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 21. maj 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter og pårørende kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten (samt pårørende til børn og unge patienter), når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Voksne patienter med bulimia nervosa
I: CBT-BN
C: Psykoterapi uden fokus på spiseforstyrrelseadfærd
O:

PICO 4.1
P: Voksne patienter med bulimia nervosa
I: Individuel terapi
C: Gruppeterapi
O:

PICO 5.1
P: Børn og unge med bulimia Nervosa
I: Familiebaseret spiseforstyrrelsesbehandling
C: Behandling uden familiedeltagelse
O:

PICO 6.1
P: Patienter med bulimia nervosa under 18 år.
I: CBT-BN
C: Vanlig behandling
O:

PICO 7.1
P: Voksne patienter med bulimia Nervosa
I: Motivational intervention + vanlig behandling
C: Vanlig behandling
O:

PICO 8.1
P: Voksne patienter med bulimia nervosa
I: Psykoterapi + SSRI
C: Psykoterapi +/- placebo
O:

PICO 9.1
P: Børn, unge og voksne med moderat og svær bulimi
I: Vanlig behandling i kombination med en individuelt tilpasset kostintervention
C: Vanlig behandling i kombination med en standardiseret tilpasset kostintervention
O:

PICO 10.1
P: Børn, unge og voksne med moderat og svær bulimi
I: Vanlig behandling i kombination med systematisk monitorering af effekten af psykoterapi ved brug af validerede rating scales og/eller spiseforstyrrelsesinterview
C: Vanlig behandling uden systematisk monitorering af effekten af psykoterapi
O:

PICO 11.1
P: Unge og voksne med moderat og svær bulimi, hvor ambulant behandling i form af psykoterapi ikke har haft effekt
I: Dagbehandling. Dette inkluderer tværfaglig behandling, bl.a. psykoterapi, og derudover struktureret måltidsstøtte og støtte efter måltider minimum tre gange ugentligt.
C: Intensiveret ambulant behandling. Dette inkluderer tværfaglig behandling, bl.a. psykoterapi, og finder sted minimum tre gange ugentligt.
O:

PICO 12.1
P: Børn, unge og voksne med moderat og svær bulimi, som er ophørt med al spiseforstyrrelsesadfærd
I: Regelmæssig psykoterapi i minimum seks måneder efter spiseforstyrrelsesadfærden er ophørt
C: Afslutning af behandlingsforløbet efter spiseforstyrrelsesadfærden er ophørt med en opfølgende behandlerkontakt efter 6-12 måneder
O: