National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati)

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Aug 23, 2018
Published Date Aug 23, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 1. juni 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
I: Patientuddannelse i kombination med anden behandling.
C: Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O:

PICO 4.1
P: Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
I: Vejledt individualiseret motion i kombination med anden behandling.
C: Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O:

PICO 5.1
P: Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase
I: Behandling med tramadol efter foreskrevne doser
C: NSAID (Ibuprofen og Naproxen) Grundet stor variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O:

PICO 6.1
P: Voksne med cervical radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
I: Stabilitets-træning i kombination med anden behandling
C: Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O:

PICO 7.1
P: Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
I: MDT i kombiantion med anden behandling
C: Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O:

PICO 8.1
P: Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
I: Ledmobilisering + stabiliserende øvelser
C: Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O:

PICO 9.1
P: Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måender)
I: Traktion af columna cervikalis i kombination med anden behandling (kan være manuel, maskinel eller autotraktion (ved hjælp af udstyr som patienten selv betjener)
C: Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O:

PICO 10.1
P: Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
I: Massage i kombination med anden behandling.
C: Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O:

PICO 11.1
P: Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
I: Akupunktur i kombination med anden behandling.
C: Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O:

PICO 7.2
P: Voksne med cervikal radikulopati i akut og subakut fase (varighed 0-3 måneder)
I: MDT i kombiantion med anden behandling
C: Grundet variation både lokalt i Danmark og mellem lande vil anden behandling være som beskrevet i de underliggende studier.
O: