National klinisk retningslinje for unipolar depression - diagnostik og non-farmakologisk behandling

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Mar 1, 2017
Published Date Mar 8, 2017
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d.27 maj 2016. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Voksne personer med en eller flere depressive episoder bag sig af let til svær grad.
I: Tidlig opsporing for depressiv lidelse regelmæssigt i almen praksis i op til 5 år efter sidste episode.
C: Vanlig behandling/ treatment as usual
O:

PICO 4.1
P: Voksne diagnosticeret med let til moderat depression.
I: Fysisk træning som add-on til vanlig behandling.
C: Vanlig behandling/treatment as usual: monoterapi eller kombinationsbehandling; medicinsk og psykoterapi
O:

PICO 5.1
P: Voksne med moderat til svær depression.
I: Psykoterapi med en varighed på typisk 12-20 sessioner. Flg. psykoterapeutiske metoder afsøges for effektstudier: KAT, interpersonel psykoterapi (IPT), korttidsorienteret psykodynamisk psykoterapi.
C: Monobehandling ved farmakoterapi
O:

PICO 6.1
P: Voksne personer med moderat til svær depression.
I: Psykodynamisk psykoterapi, korttids
C: Kognitiv adfærdsterapi (CBT)
O:

PICO 7.1
P: Voksne med moderat til svær depression.
I: IPT: dvs. fokus på patientens aktuelle livsomstændigheder og relationelle vanskeligheder frem for patientens intrapsykiske problemer. Terapeuten er aktiv og strukturerende, og psykoedukation om depressionens natur og behandling indgår som en integreret del af terapien. Varighed er typisk 12-20 sessioner.
C: KAT: dvs. en kortvarig, struktureret og målrettet terapiform, der retter sig mod aktuelle tanke- og adfærdsmønstre i patientens tilværelse.
O:

PICO 8.1
P: Voksne med moderat til svær depression af minimum 2 års varighed. I definitionen af behandlingsrefraktær skal tilstanden tillige have vist sig behandlingsrefraktær ved manglende respons ved min. to klasser at antidepressiv farmakologisk behandling. (Obs på at definere behandlingsrefraktær ud fra studierne).
I: Psykoterapi med en varighed på typisk 12-20 sessioner. Flg. psykoterapeutisk metoder afsøges for effektstudier: KAT, interpersonel psykoterapi (IPT) og korttidsorienteret psykodynamisk psykoterapi.
C: Vanlig behandling: Farmakologisk monobehandling a.m. RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) for unipolar depression.
O:

PICO 9.1
P: Patienter remitteret fra unipolar depression af moderat til svær grad.
I: Mindfulness; en metode, hvor man lærer at give fuld og accepterende opmærksomhed til indre oplevelser, som de optræder her og nu i bevidstheden. Metoden har primært været anvendt som led i forebyggelse af recidiv hos patienter med tilbagevendende depression og er undersøgt i et 8-sessioners manualiseret gruppeprogram, der er udviklet af engelske kognitive terapeuter.
C: Vanlig behandling/ treatment as usual (farmakologisk behandling)
O:

PICO 10.1
P: Voksne personer med depression, der behandles i almen praksis.
I: Samtaleterapi i almen praksis.
C: Vanlig behandling/ingen samtaleterapi
O:

PICO 11.1
P: Voksne personer med moderat til svær depression
I: Collaborative care er en variant af shared care, som bl.a. ofte omfatter kontakt mellem en care manager fra psykiatrien og den praktiserende læge, undervisning af praktiserende læger samt mulighed for, at praktiserende læger kan få supervision hos speciallæge i psykiatri.
C: Vanlig behandling refererer til sædvanlig praksis, som det foregår de fleste steder i dag, dvs. uden collaborative care model.
O: