National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger

Published by Sundhedsstyrelsen on Jul 5, 2021

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-338-7
Version: 1.1

Sponsors

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2020. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.1
Format: PDF

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-338-7

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Ældre med geriatriske problemstillinger
Intervention
Styrketræning
Comparator
Anden træning
Outcomes

PICO 40.1

Population
Geriatriske patienter over 65 år med funktionsevnenedsættelse
Intervention
Kombineret fysisk træning, indeholdende min. to af følgende: funktionstræning (fx gangtræning, trappetræning, træning i forflytninger), konditionstræning og balancetræning, min. 30 min, 2 gange ugentligt i ≥ 8 uger
Comparator
Kombineret fysisk træning, indeholdende min. to af følgende: funktionstræning (fx gangtræning, trappetræning, træning i forflytninger), konditionstræning og balancetræning, min. 30 min, 2 gange ugentligt i < 8 uger
Outcomes

PICO 50.1

Population
Ældre med geriatriske problemstillinger
Intervention
Styrketræning + balancetræning
Comparator
Styrketræning
Outcomes

PICO 60.1

Population
Ældre med geriatriske problemstillinger
Intervention
ADL træning
Comparator
Standard behandling
Outcomes

PICO 70.1

Population
Geriatriske patienter over 65 år, med funktionsevnenedsættelse med underernæring eller risiko herfor.
Intervention
Kortvarig ernæringsindsats
Comparator
Langvarig ernæringsindsats
Outcomes

PICO 80.1

Population
Geriatriske patienter over 65 år, med funktionsevnenedsættelse og med underernæring eller risiko herfor.
Intervention
Individualiseret ernæringsintervention
Comparator
Standardiseret ernæringsintervention
Outcomes

PICO 90.1

Population
Geriatriske patienter over 65 år, med funktionsevnenedsættelse
Intervention
Kombineret træning og Ernæring
Comparator
Træning
Outcomes

PICO 100.1

Population
Geriatriske patienter over 65 år, med funktionsevnenedsættelse og underernæring eller risiko herfor
Intervention
Kombineret træning og ernæring
Comparator
Træning
Outcomes