National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2014
Language dk
Last Update Apr 6, 2017
Published Date Apr 6, 2017
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 28. maj 2014. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Patienter med én hjerne-metastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose
I: Operativ resektion af hjerne-metastase kombineret med helhjerne-bestråling
C: Operativ resektion af hjerne-metastase alene
O:

PICO 3.0
P: Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose. Observationelle studier
I: Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling
C: Operativ resektion af hjernemetastase alene Helhjernebestråling alene
O:

PICO 3.0
P: Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose. Randomiserede studier
I: Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling
C: Operativ resektion af hjernemetastase alene
O:

PICO 3.0
P: Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose
I: Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling alene. Observationelle studier.
C: Operativ resektion af hjernemetastase alene. Helhjernebestråling alene.
O:

PICO 4.0
P: Patienter med én hjerne-metastase, tilgængelig for operativ resektion og stereotaktisk stråle-behandling, og med gennemsnitlig prognose
I: Operativ resektion sammenlignet med stereotaktisk strålebehandling. Randomiserede studier. Randomiserede studier.
C: Stereotaktisk stråle-behandling
O:

PICO 4.0
P: Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose
I: Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling. Observationelle studier.
C: Operativ resektion af hjernemetastase alene. Helhjernebestråling alene.
O:

PICO 4.0
P: Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose.
I: Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling.
C: Operativ resektion af hjernemetastase alene. Helhjernebestråling alene.
O:

PICO 5.0
P: Patienter med 2-4 hjerne-metastaser på hver 3 cm eller mindre, med gennemsnitlig prognose, tilgængelige for stereotaktisk stråle-behandling
I: Stereotaktisk stråle-behandling
C: Helhjerne-bestråling
O:

PICO 6.0
P: Patienter med 5 eller flere hjerne-metastaser på hver 3 cm eller mindre og med gennemsnitlig prognose
I: Helhjerne-bestråling kombineret med stereotaktisk stråle-kirurgi
C: Helhjerne-bestråling
O:

PICO 7.0
P: Patienter med én eller multiple hjerne-metastaser og med dårlig prognose
I: Helhjerne-bestråling. Randomiserede studier.
C: Ingen helhjerne-bestråling
O:

PICO 7.0
P: Patienter med én eller multiple hjernemetastaser og med dårlig prognose. Observationelle studier.
I: Helhjernebestråling
C: Ingen helhjernebestråling
O:

PICO 8.0
P: Patienter med hjerne-metastase(r) fra kendt cancer (undtagen særlig kemo-følsomme cancere, hvor det er dansk standard at give supplerende kemoterapi (småcellet lungecancer, germinative tumorer, lymfomer), som ikke egner sig for kirurgi. Patienter med gennemsnitlig prognose.
I: Helhjerne-bestråling kombineret med kemoterapi
C: Helhjerne-bestråling
O:

PICO 9.0
P: Alle personer med hjerne-metastaser uden tryksymptomer og uden neurologiske udfalds-symptomer og med dårlig eller gennemsnitlig prognose
I: Steroid-behandling i kombination med øvrig behandling
C: Ingen steroid-behandling i kombination med øvrig behandling
O:

PICO 10.0
P: Alle patienter med hjerne-metastase(r) og med tryksymptomer og/eller neurologiske udfalds-symptomer
I: Steroid-behandling i dosis højere end dexamethason 8 mg eller andet steroid i ækvivalent dosis i kombination til øvrig behandling
C: Steroid-behandling i moderat dosis (dexamethason 4-8 mg eller ækvivalent) i kombination til øvrig behandling
O:

PICO 11.0
P: Patienter med recidiv af hjerne-metastaser der tidligere er behandlet med helhjerne-bestråling og gennemsnitlig prognose
I: Operativ resektion af hjerne-metastase eller stereotaktisk stråle-behandling
C: Ingen lokal behandling
O: