National klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2018 on Mar 20, 2023

Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen 2018. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

ISBN: 978-87-7104-968-8

Language

dk

PICOS

PICO 3.0

Population
2014-udgaven. Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose
Intervention
Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjerne-bestråling
Comparator
Operativ resektion af hjernemetastase i kombination med stereotaktisk strålebehandling mod operationskaviteten.
Outcomes

PICO 3.0

Population
2014-udgaven. Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose. Observationelle studier December 2017 - OBS ingen observationelle studier i evidensprofilen for den opdaterede PICO!
Intervention
Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling
Comparator
Operativ resektion af hjernemetastase alene Helhjernebestråling alene
Outcomes

PICO 3.0

Population
2014-udgaven. Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose. Randomiserede studier
Intervention
Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling
Comparator
Operativ resektion af hjernemetastase alene - Ændret til operativ resektion af hjernemetastase plus stereotaktisk strålebehandling mod operationskaviteten.
Outcomes

PICO 3.0

Population
2014-udgaven. Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose.
Intervention
Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling alene. Observationelle studier.
Comparator
Operativ resektion af hjernemetastase alene. Helhjernebestråling alene.
Outcomes

PICO 3.1

Population
Patienter med én hjernemetastase tilgængelig både for kirurgisk resektion og stereotaktisk strålebehandling og med gennemsnitlig prognose
Intervention
Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med stereotaktisk strålebehandling mod operationskaviteten (SRS)
Comparator
Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling (WBRT)
Outcomes

PICO 4.0

Population
Patienter med én hjerne-metastase, tilgængelig for operativ resektion og stereotaktisk stråle-behandling, og med gennemsnitlig prognose
Intervention
Operativ resektion sammenlignet med stereotaktisk strålebehandling. Randomiserede studier. Randomiserede studier.
Comparator
Stereotaktisk stråle-behandling
Outcomes

PICO 4.0

Population
Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose
Intervention
Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling. Observationelle studier.
Comparator
Operativ resektion af hjernemetastase alene. Helhjernebestråling alene.
Outcomes

PICO 4.0

Population
Patienter med én hjernemetastase tilgængelig for kirurgi og med gennemsnitlig prognose.
Intervention
Operativ resektion af hjernemetastase kombineret med helhjernebestråling.
Comparator
Operativ resektion af hjernemetastase alene. Helhjernebestråling alene.
Outcomes

PICO 5.0

Population
Patienter med 2-4 hjerne-metastaser på hver 3 cm eller mindre, med gennemsnitlig prognose, tilgængelige for stereotaktisk stråle-behandling
Intervention
Stereotaktisk stråle-behandling
Comparator
Helhjerne-bestråling
Outcomes

PICO 6.0

Population
Patienter med 5 eller flere hjernemetastaser på hver 3 cm eller mindre og med gennemsnitlig prognose
Intervention
Stereotaktisk strålebehandling
Comparator
Helhjernebestråling
Outcomes

PICO 7.0

Population
Patienter med én eller multiple hjerne-metastaser og med dårlig prognose
Intervention
Helhjerne-bestråling. Randomiserede studier.
Comparator
Ingen helhjerne-bestråling
Outcomes

PICO 7.0

Population
Patienter med én eller multiple hjernemetastaser og med dårlig prognose. Observationelle studier.
Intervention
Helhjernebestråling
Comparator
Ingen helhjernebestråling
Outcomes

PICO 8.0

Population
Patienter med hjerne-metastase(r) fra kendt cancer (undtagen særlig kemo-følsomme cancere, hvor det er dansk standard at give supplerende kemoterapi (småcellet lungecancer, germinative tumorer, lymfomer), som ikke egner sig for kirurgi. Patienter med gennemsnitlig prognose.
Intervention
Helhjerne-bestråling kombineret med kemoterapi
Comparator
Helhjerne-bestråling
Outcomes

PICO 9.0

Population
Alle personer med hjerne-metastaser uden tryksymptomer og uden neurologiske udfalds-symptomer og med dårlig eller gennemsnitlig prognose
Intervention
Steroid-behandling i kombination med øvrig behandling
Comparator
Ingen steroid-behandling i kombination med øvrig behandling
Outcomes

PICO 10.0

Population
Alle patienter med hjerne-metastase(r) og med tryksymptomer og/eller neurologiske udfalds-symptomer
Intervention
Steroid-behandling i dosis højere end dexamethason 8 mg eller andet steroid i ækvivalent dosis i kombination til øvrig behandling
Comparator
Steroid-behandling i moderat dosis (dexamethason 4-8 mg eller ækvivalent) i kombination til øvrig behandling
Outcomes

PICO 11.0

Population
Patienter med recidiv af hjernemetastaser, der tidligere er behandlet med helhjernebestråling og har en gennemsnitlig prognose.
Intervention
Lokalbehandling i form af operativ resektion af hjernemetastase eller stereotaktisk strålebehandling
Comparator
Ingen lokalbehandling
Outcomes