National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Sep 3, 2018
Published Date Sep 3, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 19. maj 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Kvinder med indikation for hysterektomi pga. benign sygdom
I: Subtotal hysterektomi
C: Total hysterektomi.
O:

PICO 4.0
P: Kvinder med indikation for hysterektomi pga. benign sygdom.
I: Konventionel laparoskopisk hysterektomi (TLH, LH, LAVH).
C: Vaginal hysterektomi.
O:

PICO 5.0
P: Kvinder med indikation for hysterektomi pga. benign sygdom.
I: Robotassisteret laparoskopisk hysterektomi.
C: Konventionel laparoskopisk hysterektomi (TLH, LH, LAVH).
O:

PICO 6.0
P: Kvinder med en stor livmoder og fibromer, hvor der er indikation for hysterektomi pga. benign sygdom.
I: Morcellering/deling af livmoderen.
C: Fjernelse af livmoderne in toto via bugvægsadgang.
O:

PICO 7.0
P: National klinisk retningslinje om hysterektomi (fjernelse af livmoderen) ved godartet sygdom
I: Hysterektomi med salpingektomi.
C: Hysterektomi uden salpingektomi.
O:

PICO 8.0
P: Kvinder med indikation for hysterektomi pga. benign sygdom, hvor indikationen ikke er prolaps.
I: Suspension af vaginaltoppen
C: Ingen suspension af vaginaltoppen
O:

PICO 9.0
P: Kvinder, der får foretaget total laparoskopisk hysterektomi pga. benign sygdom.
I: Ultralydsbaseret skalpel til deling af livmoderen fra vaginaltoppen.
C: Diatermi til deling af livmoderen fra vaginaltoppen.
O:

PICO 10.0
P: Kvinder, der får foretaget total laparoskopisk hysterektomi pga. benign sygdom.
I: Transvaginal suturering af vaginaltoppen.
C: Laparoskopisk suturering af vaginaltoppen.
O:

PICO 11.0
P: Kvinder, der får foretaget total laparoskopisk hysterektomi pga. benign sygdom.
I: Sutur med modhager til lukning af vaginaltoppen.
C: Sutur uden modhager til lukning af vaginaltoppen.
O: