National klinisk retningslinje for epilepsi hos børn og unge

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Aug 21, 2018
Published Date Aug 21, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 1. juli 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Børn og unge > 2 år og < 18 år med epilepsi uden formodet strukturel årsag
I: Ingen MR-skanning, men klinisk undersøgelse og standard EEG
C: Konventionel MR-skanning, samt klinisk undersøgelse og standard EEG
O:

PICO 4.0
P: Børn og unge under 18 år med diagnostisk uafklarede anfald på trods af forsøg på klassifikation, som ikke er opstartet antiepileptisk behandling
I: Video-EEG minimum 24 timer
C: Ingen langtids video-EEG
O:

PICO 5.0
P: Børn og unge under 18 år med epilepsi med strukturel årsag, der har oplevet to års anfaldsfrihed
I: Medicinseponering
C: Fortsættelse af behandling
O:

PICO 6.0
P: Børn og unge under 18 år, der behandles for et epileptisk anfald med varighed > 3-5 minutter
I: Midazolam (buccalt)
C: Diazepam (rektalt)
O:

PICO 7.0
P: Patienter med status epilepticus
I: Valproat
C: Phosphenytpoin
O:

PICO 8.0
P: Børn og unge under 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi (defineret ved ILAE)
I: Udredning med henblik på om der skal tilbydes non-farmakologisk intervention i form af epilepsikirurgi
C: Fortsat medicinsk behandling
O:

PICO 9.0
P: Børn og unge under 18 år med medicinsk intraktabel epilepsi (defineret ved ILAE)
I: Udredning med henblik på om der skal tilbydes non-farmakologisk intervention, i form af ketogen diæt
C: Fortsat medicinsk behandling
O:

PICO 10.0
P: Børn og unge < 18 år med epilepsi
I: VNS høj stimulation
C: VNS lav stimulation
O:

PICO 7.0
P: Børn og unge under 18 år med status epilepticus der skal behandles videre efter benzodiazepin iv
I: Levetiracetam iv
C: Phosphenytoin iv
O: