National klinisk retningslinje for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2018
Language dk
Last Update Jun 15, 2018
Published Date Jun 15, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen fra 2018. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Hvilke retningslinjer foreslås ved udredning af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet?
I:
C:
O:

PICO 4.0
P: Patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Superviseret træning ved seneste opfølgning
C: Kontrolgruppen er instrueret men har ikke modtaget et superviseret træningsforløb
O:

PICO 5.0
P: 2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægapparatet
I: CBT versus kontrol ved seneste opfølgning og ACT versus kontrol ved seneste opfølgning
C: Standard-behandling
O:

PICO 6.0
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Genoprettende eller kompenserende intervention, hvori der fokuseres på aktivitet og deltagelse i hverdagen.
C: Standard behandling
O:

PICO 7.0
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Videndeling, patientundervisning/-uddannelse og individuelt til-passet information
C: Standard behandling
O:

PICO 8.0
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Interventioner hvori der kompenseres for funktionsnedsæt-telser, der påvirker arbejdsevnen.
C: Standard behandling
O:

PICO 9.0
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Mindst to fagdiscipliner
C: Standard behandling
O:

PICO 14.0
P: 2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: TCA
C: Placebo
O:

PICO 15.0
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Gabapentin
C: Ingen behandling med gabapentin
O:

PICO 5.0
P: 2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: CBT versus kontrol ved seneste opfølgning og ACT versus kontrol ved seneste opfølgning
C: Standardbehandling.
O:

PICO 14.0
P: 2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Duloxetine
C: Placebo
O:

PICO 15.0
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Pregabalin
C: Ingen behandling med pregabalin
O:

PICO 14.0
P: 2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Duloxetin
C: Placebo
O:

PICO 14.0
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Serotonin reuptake inhibitor (SSRI)
C: Ingen behandling med SSRI
O:

PICO 10.1
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Opioider med dual action
C: Ingen behandling med opioider med dual action
O:

PICO 12.1
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Tricyclisk antidepressiva (TCA)
C: Ingen behandling med TCA
O:

PICO 13.1
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Serotonin og noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI)
C: Ingen behandling med SNRI
O:

PICO 5.1
P: 2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Kognitiv terapi
C: Standardbehandling/venteliste
O:

PICO 5.2
P: Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
I: Kognitiv adfærdsterapi
C: Standard behandling/venteliste
O: