National klinisk retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2018
Language dk
Last Update Oct 12, 2018
Published Date Oct 12, 2018
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.ISBN elektronisk udgave: 978-87-7104-967-1

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 4.0
P: 2014 analyse Indlagte kredsløbsstabile patienter med anæmi og kronisk hjertesygdom
I: Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
C: Liberal transfusionstsstrategi af erytrocytter
O:

PICO 5.0
P: Kredsløbsstabile patienter med akut koronart syndrom (AKS) og anæmi
I: Resriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
C: Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter
O:

PICO 6.0
P: 2014 analyse_Blødende patienter der er kredsløbsstabile
I: TEG®/ROTEM® analyse til monitorering af hæmostasen
C: Konventionelle analyser
O:

PICO 8.0
P: Patienter med malign hæmatologisk lidelse, der ikke er i kurativ intenderet behandling
I: Restriktiv transfusionsstrategi
C: Liberal transfusionsstrategi
O:

PICO 9.0
P: Patienter med hæmatologisk lidelse
I: Trombocytværdi på 10*10^9/L
C: Trombocytværdi på 20*10^9/L eller 30*10^9/L
O:

PICO 10.0
P: Patienter med malign hæmatologisk lidelse og anæmi, der ikke er i kurativ intenderet behandling
I: Restriktiv transfusionsstrategi
C: Liberal transfusionsstrategi
O:

PICO 11.0
P: Patienter med strålesensitiv tumor
I: Patienter med anæmi som ikke modtager erytrocyttransfusion før stråleterapi
C: Patienter med anæmi der modtager erytrocyttransfusion før stråleterapi
O:

PICO 3.1
P: 2014 udgaven. Indlagte kredsløbsstabile patienter med anæmi
I: Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
C: Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter.
O:

PICO 7.1
P: 2014 udgaven_Patienter med malign hæmatologisk lidelse i kurativ intenderet behandling
I: Restriktiv transfusionsstrategi
C: Liberal transfusionsstrategi
O:

PICO 12.1
P: Blodkomponenter PICO 10 balanceret komponentterapi versus transfusion med anden erytrocyt
I: Balanceret komponentterapi
C: Transfusion med anden erytrocyt
O:

PICO 4.1
P: Indlagte kredsløbsstabile patienter med anæmi og kronisk hjertesygdom
I: Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
C: Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter
O:

PICO 6.1
P: Kredsløbsstabile patienter med blødning
I: TEG or ROTEM
C: Konventionelle analyser
O:

PICO 3.2
P: Blodtransfusion til kredsløbsstabile patienter med anæmi
I: Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
C: Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter
O:

PICO 7.2
P: Transfusion for malign hæmatologisk lidelse
I: Restriktiv transfusionsstrategi af erytrocytter
C: Liberal transfusionsstrategi af erytrocytter
O: