National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Mar 26, 2019
Published Date Mar 26, 2019
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne.

Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN: 978-87-7014-093-5

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
I: Oversat og valideret screeningsinstrument for personlighedsforstyrrelser
C: Struktureret personlighedsinterview
O:

PICO 4.0
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DMS's klassifikationssystem
I: Struktureret personlighedsinterview (f.eks. SCID-II)
C: Ustruktureret klinisk interview
O:

PICO 6.0
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
I: Psykoterapi i 12 måneder eller længere
C: Psykoterapi i 12 måneder eller kortere
O:

PICO 8.0
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
I: Individuelle planer for håndtering af kriseperioder er udarbejdet
C: Ingen individuelle planer for håndtering af kriseperioder
O:

PICO 9.0
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, boderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikations system
I: Antidepressiv medicin, opdelt på SSRI og lignende antidepressiva, TCA, MAO-hæmmer
C: Placebo
O:

PICO 10.0
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikations system.
I: Stemningsstabiliserende medicin, opdelt på Carbamazepin, Valproat, Lamotrigin, Topiramat
C: Placebo
O:

PICO 11.0
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DMS's klassifikations system
I: Farmakologisk behandling med psykofarmaka, opdelt på Aripiprazol, Olanzapin, Ziprasidon, Haloperidol
C: Placebo
O:

PICO 4.1
P: Patienter som har fået diagnosticeret Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
I: Psykoedukation
C: Vanlig behandling
O:

PICO 5.1
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
I: Multimodal behandlingsprogram
C: Unimodal behandlingsprogram
O:

PICO 7.1
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DMS's klassifikationssystem
I: Psykoterapeutisk behandlingsforløb med jævnlig, struktureret monitorering af effekt ved brug af validerede instrumenter
C: Psykoterapeutisk behandlingsforløb uden jævnlig, struktureret monitorering af effekt ved brug af validerede instrumenter
O:

PICO 21.1
P: 2014 udgaven Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DMS's klassifikationssystem
I: Psykoterapeutisk behandlingsforløb med jævnlig, struktureret monitorering af effekt ved brug af validerede instrumenter
C: Psykoterapeutisk behandlingsforløb
O:

PICO 21.2
P: Gammel udgave_Patienter som har fået diagnosticeret Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
I: Psykoedukation
C: Vanlig behandling
O:

PICO 21.3
P: Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
I: Multimodalt behandlingsprogram
C: Unimodalt behandlingsprogram
O:

PICO 21.4
P: 2014 udgaven Patienter som har fået diagnosticeret Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
I: Psykoedukation i tillæg til usual care (minimumskrav skal defineres i forhold til struktur, indhold varighed i inkluderede studier)
C: Usual care
O:

PICO 21.5
P: 2014 udgaven Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
I: Specialiseret multimodal behandlingsprogram. Minimumskrav: Struktureret, manualiseret psykoterapi, ved individuelt, i gruppe eller individuelt og i gruppe kombineret med mindst yderligere én (eller to) af følgende modaliteter som f.eks. psykoedukation, kropsterapi, kunstterapi eller lignende
C: Unimodal psykoterapeutisk behandling - individuelt eller i gruppe
O: