National klinisk retningslinje for behandling med trommehindedræn. Diagnostik af mellemørebetændelse og indikationer for trommehindedræn mv. blandt børn i aldersgruppen 0-5 år

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Aug 21, 2018
Published Date Aug 21, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 21. maj 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundheds faglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Børn i alderen 0-5 år med mistanke om AOM
I: Klinisk undersøgelse med henholdsvis otoskopi, pneumatisk otoskopi, tympanometri
C: Paracentese
O:

PICO 4.0
P: Børn i alderen 0-5 år med symptomer foreneligt med AOM, men uden tegn på mellemøre-effusion (væske) ved pneumatisk undersøgelse(”otitis simplex”) og normal øregang uden tegn på ekstern otit.
I: Antibiotikabehandling + evt. smertebehandling
C: Watchful waiting + evt. smertebehandling
O:

PICO 5.0
P: Børn i alderen 0-5 år med rAOM uden samtidig OME
I: Tubulation
C: Watchful waiting
O:

PICO 6.0
P: Børn i alderen 0-5 år med rAOM og OME
I: tubulation
C: watchful waiting
O:

PICO 7.0
P: Børn i alderen 0-5 år med persisterende dobbeltsidet OME og hørenedsættelse med eller uden samtidig sprogproblemer.
I: Tubulation
C: Watchful waiting
O:

PICO 8.0
P: Børn i alderen 0-5 år med persisterende dobbelsidet OME og normal hørelse med andre problemer/symptomer i form af nedsat trivsel, adfærdsvanskeligheder og/eller vestibulære symptomer.
I: tubulation
C: watchful waiting
O:

PICO 9.0
P: Børn i alderen 0-5 år med kronisk dobbeltsidet OME uden problemer eller symptomer, men hvor man tilfældigt har fundet væske i mellemøret.
I: tubulation
C: watchful waiting
O:

PICO 10.0
P: Børn med indikation for drænbehandling for OME og/eller rAOM.
I: Tubulation og adenotomi (fjernelse af polypper)
C: tubulation
O:

PICO 11.0
P: Børn i alderen 0-5 år, som har fået anlagt dræn, og som oplever en akut episode med øreflåd (upåvirket almentilstand)
I: Lokal behandling med øredråber med antibiotika, herunder subgruppeanalyse plus/minus binyrebarkhormon
C: watchful waiting
O:

PICO 12.0
P: Børn i alderen 0-5 år som har fået anlagt dræn, og som oplever en akut episode med purulent otorhea (upåvirket almentilstand)
I: Systemisk antibiotikabehandling
C: Lokal behandling med øredråber med antibiotika med eller uden binyrebarkhormon
O: