National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Sep 3, 2018
Published Date Sep 3, 2018
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.
© Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.0
Versionsdato: 27.09.2017
Format: PDF
ISBN: 978-87-7104-884-1

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader med/uden bensår. Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Personer med iskæmi (ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati.
I: Daglig kompressionsbehandling med alle typer af kompressionsbandager i min. 2 uger.
C: Ingen kompressionsbehandling.
O:

PICO 4.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader uden bensår, og hvor ødemet er reduceret. Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Personer med iskæmi (ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati.
I: Daglig brug af alle typer kompressionsstrømper i min. 2 mdr.
C: Ingen kompressionsbehandling.
O:

PICO 5.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader med/uden bensår. Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Personer med iskæmi (ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati.
I: Daglig (kontinuerlig) kompressionsbehandling med multikomponentkompressionsbandager i min. 2 uger.
C: Daglig kompressionsbehandling med uelastiske eller elastiske kompressionsbandager i min. 2 uger.
O:

PICO 6.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader uden bensår, og hvor ødemet er reduceret. Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Personer med iskæmi (ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati.
I: Daglig brug af rundstrikkede eller fladstrikkede specialfremstillede kompressionsstrømper, til knæ, lår eller buks (talje) i min. 2 mdr.
C: Daglig brug af rundstrikkede eller fladstrikkede standard kompressionsstrømper, til knæ, lår eller buks (talje) i min. 2 mdr.
O:

PICO 7.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader med/uden bensår samt rosen. Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Personer med iskæmi (ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati.
I: Daglig kompressionsbehandling med alle typer af kompressionsbandager i min. 2 uger.
C: Ingen kompressionsbehandling.
O:

PICO 8.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader med/uden bensår og iskæmi (enten ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati
I: Daglig kompressionsbehandling med alle typer af kompressionsbandager i min. 2 uger.
C: Ingen kompressionsbehandling.
O:

PICO 9.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader med/uden bensår. Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Personer med iskæmi (ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati. Personer med anden indikation for vanddrivende, fx hjertesvigt, nyresvigt, leversvigt.
I: Behandling med vanddrivende medicin i min. 2 uger. Der findes tre typer af vandrivende medicin; thiazid, loop og kaliumbesparende diuretikum. Alle tre typer af vanddrivende inkluderes som samlet gruppe.
C: Daglig kompressionsbehandling med alle typer af kompressionsstrømper i min 2 mdr. eller alle typer af kompressionsbandager i min. 2 uger.
O:

PICO 10.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader med/uden bensår. Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Personer med iskæmi (ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati
I: Superviseret fysisk træning minimum 30 minutter minimum 2 gange ugentligt i minimum 2 uger i kombination med daglig kompressionsbehandling med alle typer af kompressionsbandager.
C: Daglig kompressionsbehandling med alle typer af kompressionsbandager i min. 2 uger. Deltagerne må ikke deltage i nogen form for superviseret træning.
O:

PICO 11.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader med/uden bensår. Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Personer med iskæmi (ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati.
I: Kompleks lymfødembehandling i den intensive fase i min. 2 uger. Behandlingen skal indeholde alle fire elementer; massage (manuel lymfedrænage), daglig kompressionsbandagering, fysiske øvelser og hudpleje. Kompressionsbandagering dagligt, de andre elementer min. 4 dage om ugen. Der findes flere typer/”skoler” inden for kompleks lymfødembehandling. Alle typer inkluderes så længe ovenstående kombination og minimumsbehandling er opfyldt.
C: Daglig kompressionsbehandling med alle typer af kompressionsbandager, bandagering i min. 2 uger.
O:

PICO 12.1
P: Patienter (65+ år) med kronisk ødem i underekstremiteterne af alle sværhedsgrader med/uden bensår. Personerne skal være udredte og i behandling for evt. kendt tilgrundliggende årsag til ødemet. Eksklusion: Personer med iskæmi (ankel/arm-indeks mindre end 0,5 eller distalt tåtryk mindre end 50 mmHg). Terminale patienter. Personer med kronisk universelt ødem. Personer med neuropati. Personer med anden indikation for vanddrivende, fx hjertesvigt, nyresvigt, leversvigt.
I: Behandling med vanddrivende medicin i kombination med kompressionsbehandling i min. 2 uger. Kompressionsbehandling inkluderer daglig brug af alle typer af kompressionsstrømper eller alle typer af kompressionsbandager. Der findes tre typer af vandrivende medicin; thiazid, loop og kaliumbesparende diuretikum. Alle tre typer af vanddrivende inkluderes som samlet gruppe.
C: Daglig kompressionsbehandling med alle typer af kompressionsstrømper eller alle typer af kompressionsbandager i min. 2 uger.
O: