National klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Sep 3, 2018
Published Date Sep 3, 2018
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant fagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når der skal træffes beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om en passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.
© Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.0
Versionsdato: 13.10.2017
Format: PDF
ISBN: 978-87-7104-883-4

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Lumbal Spinalstenose
I: Superviseret fysisk træning fremfor vanlig behandling
C: Vanlig behandling
O:

PICO 4.0
P: Lumbal Spinalstenose
I: Ledmobiliserende teknikker fremfor vanlig behandling
C: Vanlig behandling
O:

PICO 5.0
P: lumbal spinalstenose
I: paracetamol fremfor ingen behandling
C: ingen behandling
O:

PICO 6.0
P: lumbal spinalstenose
I: NSAID fremfor ingen behandling
C: ingen behandling
O:

PICO 7.0
P: Lumbal Spinalstenose
I: Smertestillende medicin (opioider) i tillæg til svagt smertestillende medicin
C: Svagt smertestillende medicin
O:

PICO 8.0
P: lumbal spinalstenose
I: Muskelrelaxantia, eksempelvis tizanidin eller chlorzoxazon, i tillæg til vanlig behandling
C: vanlig behandling
O:

PICO 9.0
P: Lumbal Spinalstenose
I: Medicin for neurogene smerter, eksempelvis gabapentin
C: Svage smertestillende (for eksempel paracetamol og/eller NSAID)
O:

PICO 10.0
P: Lumbal Spinalstenose
I: Tilbudt kirurgisk dekompression
C: Ingen kirurgi/ikke kirurgisk behandling
O:

PICO 11.0
P: Lumbal Spinalstenose
I: Stivgørende operation (med eller uden instrumentering) i tillæg til dekompression
C: Kirurgisk behandling udelukkende med dekompression
O:

PICO 12.0
P: Lumbal spinalstenose
I: Superviseret træning
C: Ikke-superviseret træning
O: