National klinisk retningslinje for høfeber og allergisk helårssnue (allergisk rhinoconjunctivitis)

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Dec 5, 2016
Published Date Dec 5, 2016
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 24. maj 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Patienter med persisterende allergisk rhinitis defineret som symptomer mindst 4 dage om ugen i mindst 4 uger
I: Næsespray med glukokortikoider
C: Peroral behandling med non-sederende H1-antihistamin
O:

PICO 4.1
P: Patienter med allergisk rhinokonjunktivitis med øjensymptomer
I: Øjendråber med H1-antihistamin
C: Peroral behandling med non-sederende H1-antihistamin
O:

PICO 5.1
P: Patienter med allergisk rhinokonjunktivitis
I: Peroral behandling med non-sederende H1-antihistamin
C: Peroral behandling med leukotrienreceptorantagonister
O:

PICO 6.1
P: Patienter med allergisk rhinokonjunktivitis udløst af pollen
I: Glukokortikoider intramuskulært
C: Peroral behandling med både nonsederende H1-antihistamin og næsespray med glukokortikoider
O:

PICO 7.1
P: Patienter der 1) har allergisk rhinokonjunktivitis udløst af pollen og 2) ikke er symptomfrie på antihistamin og nasalsteroid
I: Glukokortikoider peroralt
C: Glukokortikoider intramuskulært
O:

PICO 8.1
P: Patienter der 1) har allergisk rhinokonjunktivitis udløst af græspollen og 2) ikke er symptomfrie på antihistamin og nasalsteroid
I: Allergen-specifik immunterapi med pollenekstrakt og behovsbehandling med peroral non-sederende H1- antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
C: Ingen behandling/placebo og behovsbehandling med peroral non-sederende H1-antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
O:

PICO 9.1
P: Patienter der 1) har allergisk rhinokonjunktivitis udløst af husstøvmider og 2) ikke er symptomfrie på antihistamin og nasalsteroid
I: Allergen-specifik immunterapi med husstøvmideekstrakt og behovsbehandling med peroral non-sederende H1- antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
C: Ingen behandling/placebo og behovsbehandling med peroral non-sederende H1-antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
O:

PICO 10.1
P: Patienter under 18 år uden astma men med allergisk rhinokonjunktivitis udløst af pollen
I: Allergen-specifik immunterapi med pollenekstrakt og behovsbehandling med peroral non-sederende H1- antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
C: Ingen behandling/placebo og behovsbehandling med peroral non-sederende H1-antihistamin og/eller næsespray med glukokortikoider
O:

PICO 11.1
P: Patienter med allergisk rhinokonjunktivitis udløst af husstøvmider
I: Tiltag til reduktion af niveauet af husstøvmider i eget hjem.
C: Ingen tiltag; vanlig rengøring
O: