Nasjonal faglig retningslinje om demens

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Dec 17, 2017
Published Date Dec 17, 2017
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Personer med mistanke om demens
I: Strukturell bildeundersøkelse (CT/MR)
C: Ingen
O:

PICO 2.1
P: Personer med mistanke om demens
I: FDG-PET
C: Klinisk demensdiagnose
O:

PICO 1.1
P: Personer med demens
I: Fysisk aktivitet, mer enn to ganger i uken
C: Vanlig oppfølging
O:

PICO 2.1
P: Personer med demens
I: Kognitiv stimulering
C: Ordinær omsorg
O:

PICO 5.1
P: Personer med demens og depresjon/angst
I: Psykologisk behandling
C: Ordinær omsorg
O:

PICO 1.1
P: Personer med alvorlig grad av demens
I: Palliativt behandlingstiltak
C: Vanlig behandling
O:

PICO 15.1
P: Pasienter innlagt på sykehus
I: Legemiddelgjennomgang
C: Ingen legemiddelgjennomgang
O:

PICO 1.1
P: Mild kognitiv svikt (MCI)
I: Kolinesterasehemmere
C: Placebo
O:

PICO 2.1
P: Mild og moderat Alzheimers demens samt mild og moderat blandet Alzheimers demens og vaskulær demens
I: Kolinesterasehemmere
C: Placebo
O:

PICO 3.1
P: Vaskulær demens
I: Kolinesterasehemmer (rivastigmin)
C: Placebo
O:

PICO 4.1
P: Demens med lewylegemer samt demens ved Parkinsons sykdom
I: Kolinesterasehemmere
C: Placebo
O:

PICO 5.1
P: Frontotemporal demens
I: Kolinesterasehemmer
C: Placebo
O:

PICO 6.1
P: Demens ved sjeldnere nevrologiske lidelser
I: Kolinesterasehemmere og/eller memantin
C: Placebo
O:

PICO 1.1
P: Pasienter med Alzheimers demens og APSD
I: Ulike psykofarmaka, inkl. atypiske antipsykotika, kolinesterasehemmere, memantin, antidepressiva, stemningsstabiliserende
C: Placebo
O:

PICO 2.1
P: Pasienter med demens og depresjon ,
I: Antidepressiva (inkl SSRI,SNRI, TCA) ,
C: Placebo ,
O: ,

PICO 3.1
P: Pasienter med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens (APSD)
I: Lysterapi
C: Kontroll
O:

PICO 4.1
P: Pasienter med Alzheimers demens og søvnvansker
I: Melatonin
C: Placebo
O:

PICO 18.1
P: Personer med demens
I: Omega-3
C: Placebo
O:

PICO 1.1
P: Mistenkt kognitiv svikt
I: Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE-R, ACE-III)
C: Mild kognitiv svikt (MCI), feks Petersen
O:

PICO 2.1
P: Mistenkt demens
I: Addenbrooke's Cognitive Examination (ACE-R/III)
C: Klinisk demensdiagnose
O:

PICO 1.2
P: Personer med mistanke om demens
I: Bruk av kliniske prediksjonsregler ved henvisning til CT/MR
C:
O:

PICO 2.2
P: Personer med mistanke om demens med lewylegemer
I: DATscan
C:
O:

PICO 1.2
P: Personer med demens og kort forventet levetid (inntil ett år)
I: Legemidler mot angstsymptomer
C: Placebo evt annet legemiddel evt annen dose evt ikke-medikamentell intervensjon
O:

PICO 15.2
P: Pasienter innlagt på sykehus
I: Legemiddelgjennomgang
C: Ikke legemiddelgjennomgang
O:

PICO 1.2
P: Mild kognitiv svikt (MCI)
I: Memantin
C: Placebo
O:

PICO 2.2
P: Alvorlig Alzheimers demens
I: Kolinesterasehemmere
C: Placebo
O:

PICO 3.2
P: Vaskulær demens
I: Kolinesterasehemmer (galantamin)
C: Placebo
O:

PICO 4.2
P: Pasienter med demens med lewylegemer eller demens ved Parkinsons sykdom
I: Memantin
C: Placebo
O:

PICO 5.2
P: Frontotemporal demens
I: Memantin
C: Placebo
O:

PICO 1.2
P: Pasienter med psykotiske symptomer, aggresjon og/eller agitasjon ved Alzheimers demens, vaskulær demens eller blandet Alzheimers og vaskulær demens
I: Ulike atypiske antipsykotika (aripiprazol, olanzapin, kvetiapin, risperidon)
C: Placebo
O:

PICO 2.2
P: Pasienter med Alzheimers demens og komorbid depresjon (mild, moderat,alvorlig)
I: SSRI-legemidler (sertralin, fluoxetin)
C: Placebo
O:

PICO 4.2
P: Pasienter med Alzheimers demens og søvnvansker
I: Trazodon (50 mg)
C: Placebo
O:

PICO 18.2
P: Personer med demens
I: Statiner
C: Placebo
O:

PICO 1.2
P: Mistenkt kognitiv svikt
I: Klokketest (KT)
C: Mild kognitiv svikt (MCI) jf Petersen kriterier
O:

PICO 2.2
P: Mistenkt demens
I: Klokketest (KT)
C: Klinisk demensdiagnose
O:

PICO 1.3
P: Personer med mistanke om demens
I: Kognitiv testing
C:
O:

PICO 2.3
P: Personer med mistanke om demens
I: Nevropsykologisk testing
C:
O:

PICO 2.3
P: Mild og moderat Alzheimers demens
I: Memantin
C: Placebo
O:

PICO 3.3
P: Vaskulær demens
I: Kolinesterasehemmer (donepezil 5mg)
C: Placebo
O:

PICO 4.3
P: Personer med demens med lewylegemer eller personer med demens ved Parkinsons sykdom
I: Kombinasjonsbehandling med kolinesterasehemmer og memantin
C: Placebo
O:

PICO 1.3
P: Pasienter med psykotiske symptomer, agitasjon og/eller aggresjon ved Alzheimers demens, vaskulær demens og/eller blandet Alzheimers og vaskulær demens.
I: Typiske antipsykotika (haloperidol)
C: Placebo
O:

PICO 2.3
P: Eldre pasienter med depresjon
I: Antidepressiva (bupropion, citalopram, duloxetin, escitalopram, fluoxetin, paraoxetin, sertralin, venlafaxin)
C: Placebo
O:

PICO 4.3
P: Pasienter med Alzheimers demens og søvnvansker
I: Ramelteon (Rozerem) 8 mg pr dag
C: Placebo
O:

PICO 18.3
P: Personer med mild kognitiv svikt og Alzheimers demens
I: B-vitaminer
C: Placebo
O:

PICO 1.3
P: Mistenkt kognitiv svikt
I: Mini-Cog
C: Mild kognitiv svikt (MCI), jf Mayo kriteriene
O:

PICO 2.3
P: Mistenkt demens
I: Mini-Cog
C: Klinisk diagnose jf DSM-IV-TR eller NINDS-ADRDA
O:

PICO 2.4
P: Personer med mistanke om demens
I: SPECT-undersøkelse
C:
O:

PICO 2.4
P: Moderat og alvorlig Alzheimers demens
I: Memantin
C: Placebo
O:

PICO 3.4
P: Vaskulær demens
I: Kolinesterasehemmer (donepezil 10mg)
C: Placebo
O:

PICO 1.4
P: Pasienter med psykotiske symptomer, agitasjon og/eller aggresjon ved demens med lewylegemer eller demens ved Parkinsons sykdom
I: Antipsykotika
C: Placebo
O:

PICO 18.4
P: Pasienter med mild kognitiv svikt eller demens
I: Folsyre med eller uten vitamin B12
C: Placebo
O:

PICO 1.4
P: Mistenkt kognitiv svikt
I: Mini Mental Status Examination (MMSE)
C: Mild kognitiv svikt (MCI), feks Petersen
O:

PICO 2.4
P: Mistenkt demens
I: Mini Mental Status Examination (MMSE)
C: Klinisk demensdiagnose
O:

PICO 2.5
P: Personer med mistanke om demens
I: Amyloid-PET-undersøkelse
C:
O:

PICO 2.5
P: Alzheimers demens
I: Kolinesterase + memantin
C: Kolinesterase monoterapi
O:

PICO 3.5
P: Vaskulær demens
I: Memantin
C: Placebo
O:

PICO 1.5
P: Pasienter med frontotemporal demens
I: Antipsykotika
C: Placebo
O:

PICO 18.5
P: Personer med Alzheimers demens eller mild kognitiv svikt
I: Vitamin E
C: Placebo
O:

PICO 1.5
P: Mistenkt kognitiv svikt
I: Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
C: Mild kognitiv svikt (MCI), feks jf Petersen
O:

PICO 2.5
P: Mistenkt demens
I: Montreal Cognitive Assessment (MoCA
C: Klinisk demensdiagnose
O:

PICO 2.6
P: Personer med mistanke om demens
I: EEG-undersøkelse
C:
O:

PICO 1.6
P: Pasienter med sjeldne demenssykdommer
I: Antipsykotika
C: Placebo
O:

PICO 18.6
P: Personer med demens
I: Vitamin D
C: Placebo
O:

PICO 1.6
P: Mistenkt kognitiv svikt
I: Trail Making Test A (TMT-A)
C: Mild kognitiv svikt (MCI), feks jf Petersen
O:

PICO 2.6
P: Mistenkt demens
I: Ordflyt
C: Klinisk demensdiagnose
O:

PICO 2.7
P: Personer med mistanke om demens
I: Spinalvæskeundersøkelse
C:
O:

PICO 1.7
P: Personer med demens
I: Seponering av antipsykotika
C: Ikke-seponering av antipsykotika
O:

PICO 18.7
P: Pasienter med Alzheimers demens
I: Aspirin
C: Ikke aspirin
O:

PICO 1.7
P: Mistenkt kognitiv svikt
I: Trail Making Test B (TMT-B)
C: Mild kognitiv svikt (MCI), feks jf Petersen
O:

PICO 2.7
P: Mistenkt demens
I: Kombinasjon av MMSE og klokketest
C: Klinisk demensdiagnose
O:

PICO 18.8
P: Pasienter med Alzheimers demens
I: Steroider
C: Placebo
O:

PICO 1.8
P: Mistenkt kognitiv svikt
I: Informant Questionnaire on Cognitive Decline in the Elderly (IQCODE)
C: Mild kognitiv svikt (MCI), feks jf Petersen
O:

PICO 2.8
P: Pårørende til personer med mistenkt demens eller kognitiv svikt
I: IQCODE
C: Klinisk demensdiagnose, jf DSM IIIr, DSM IV, ICD9
O:

PICO 18.9
P: Personer med Alzheimers demens
I: NSAIDs
C: Placebo
O:

PICO 1.9
P: Personer med mistanke om mild kognitiv svikt
I: Hukommelsestester, ordlister eller historier
C: Klinisk diagnose mild kognitiv svikt
O:

PICO 2.9
P: Mistenkt demens i kulturelt og språklig sammensatte grupper
I: Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS)
C: Klinisk demensdiagnose, jf DSM IIIr, DSM IV, ICD9
O:

PICO 18.10
P: Personer med kognitiv svikt og demens
I: Ginkgo biloba
C: Placebo
O:

PICO 2.10
P: Mistenkt demens i kulturelt og språklig sammensatte grupper
I: Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS)
C: Mini Mental Status Examination (MMSE)
O:

PICO 18.11
P: Personer med demens
I: Ulike naturpreparater
C: Placebo
O:

PICO 2.11
P: Personer med mistanke om Alzheimers demens
I: CERAD nevropsykologiske batteri
C: Klinisk demensdiagnose (DSM-IV, ICD-10, NINCDS-ADRA)
O:

PICO 2.12
P: Personer med mistanke om Alzheimers demens
I: Hukommelsestester (ordlister, historier, figurer)
C: Klinisk diagnose Alzheimers demens
O: