National klinisk retningslinje for behandling af meniskpatologi i knæet

Main Editor Danish Health and Medicines Authority
Language dk
Last Update Mar 25, 2019
Published Date Mar 25, 2019
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter og pårørende kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten (samt pårørende til børn og unge patienter), når de vælger behandling.

Sponsors Danish Health and Medicines Authority
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Patienter smerter i knæ og ledlinjeømhed
I: Kliniske tests
C: Artroskopisk påvist meniskskade
O:

PICO 4.1
P: Patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed.
I: Ultralydsundersøgelse udført af erfaren specialist.
C: Artroskopisk påvist menisklæsion
O:

PICO 5.1
P: Patienter med smerter i knæ og ledlinjeømhed
I: MR-scanning
C: Artroskopisk undersøgelse
O:

PICO 6.1
P: Patienter med akut opstået aflåst knæ med vedvarende strække-defekt og ledlinjeømhed som resultat af et substantielt trauma (for eksempel opstået under idræt eller tungt arbejde)
I: Artroskopisk behandling inden for 2 uger
C: Superviseret træning
O:

PICO 7.1
P: Patienter med traumatisk smerter i knæ og ledlinjeømhed, der gør de søger egen læge pga. hæmmet aktivitet i deres dagligdag.
I: Ikke-kirurgisk behandling (generel medicinsk behandling (NSAID, mm); intraartikulære injektioner; træning).
C: Artroskopisk behandling
O:

PICO 8.1
P: Patienter med ikke- traumatisk opståede smerter i knæ og ledlinje uden strækkedefekt
I: Ikke-kirurgisk behandling (medicinsk behandling, intraartikulære injektioner, træning)
C: Artroskopisk behandling
O:

PICO 9.1
P: Patienter med MR-påvist udisloceret menisklæsion, smerter i knæ og ledlinjeømhed uden mekaniske symptomer eller strækkedefekt
I: Ikke-kirurgisk behandling (medicinsk behandling, intraartikulære injektioner, træning)
C: Artroskopisk behandling
O:

PICO 10.1
P: Patienter, der har fået foretaget artroskopisk meniskresektion
I: Superviseret genoptræning (min 12 sessioner)
C: Vejledning om genoptræning
O:

PICO 11.1
P: Patienter med artroskopisk verificerede ustabile kapselnære menisklæsioner
I: Sutur
C: Resektion
O:

PICO 12.1
P: Patienter med smerter i knæet, der kan tænkes at skyldes såvel menisklæsion som artrose.
I: Stående røntgenundersøgelse
C: Artroskopisk undersøgelse
O: