National klinisk retningslinje for behandling af Menières

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Oct 1, 2018
Published Date Oct 1, 2018
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en anden behandlingsmetode, end den anbefalede, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.


ISBN elektronisk udgave
978-87-7014-042-3

Sponsors Ingen
Abstract

PICOS
PICO 4.1
P: Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
I: Psykologisk behandling
C: Ingen psykologisk behandling
O:

PICO 5.1
P: Personer fra 18år og ældre med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
I: Dræn i trommehinden
C: Ingen dræn i trommehinden
O:

PICO 3.1
P: Personer fra 18 år og ældre med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
I: Vestibulær rehabilitering
C: Ingen vestibulær rehabilitering
O:

PICO 6.1
P: Personer fra 18 år og ældre med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
I: Betahistin
C: Ingen behandling med betahistin
O:

PICO 7.1
P: Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
I: Thiaziddiuretika
C: Ingen behandling med thiaziddiuretika
O:

PICO 8.1
P: Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynligvis Menières sygdom
I: Behandling med overtryksterapi
C: Ingen behandling med overtryksterapi
O:

PICO 9.1
P: Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
I: Dexamethasone
C: Ingen behandling med intratympanisk steroid
O:

PICO 10.1
P: Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
I: Gentamicin
C: Ingen behandling med gentamicin
O:

PICO 11.1
P: Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
I: Endolymfatisk sækkirurgi
C: Ingen Kirurgi
O: