National klinisk retningslinje om etablering af amning efter fødsel.

Published by Ingrid Nilsson, Marianne Busck-Rasmussen og Hanne Kronborg on Feb 25, 2019

Disclaimer

Denne Nationale kliniske retningslinje (NKR) er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning og Aarhus Universitet, sektion for sygepleje med midler fra puljen til udarbejdelse af NKR 2017-2020, udmøntet af Sundhedsstyrelsen efter Finansloven 2017. Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling være at foretrække, fordi den passer bedre til patiens situation.

Sponsors

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Forældre til et enkelt nyfødt barn med en gestationsalder på 37+0 uger eller mere. Mødre og børn med sygdomme eller særlige forhold, der komplicerer den normale amme-etablering er ekskluderet.
Intervention
Uforstyrret hud-mod-hud kontakt i forlængelse af fødslen.
Comparator
Mor og barn forstyrres af rutinemæssige procedurer under barnets vej til brystet, personalets hands-on vejledning eller hvor barnet ikke ligger nøgent på mors bare bryst.
Outcomes

PICO 70.1

Population
Forældre til et enkelt nyfødt barn med en gestationsalder på 37+0 uger eller mere. Mødre og børn med sygdomme eller særlige forhold, der komplicerer den normale amme-etablering er ekskluderet.
Intervention
Inddragelse af faderen i ammevejledningen
Comparator
Ammevejledning, som udelukkende er rettet mod moderen
Outcomes