National klinisk retningslinje om etablering af amning efter fødsel.

Main Editor Ingrid Nilsson, Marianne Busck-Rasmussen og Hanne Kronborg
Language dk
Last Update Feb 25, 2019
Published Date Feb 25, 2019
Contact
Disclaimer

Denne Nationale kliniske retningslinje (NKR) er udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning og Aarhus Universitet, sektion for sygepleje med midler fra puljen til udarbejdelse af NKR 2017-2020, udmøntet af Sundhedsstyrelsen efter Finansloven 2017. Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling være at foretrække, fordi den passer bedre til patiens situation.

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Forældre til et enkelt nyfødt barn med en gestationsalder på 37+0 uger eller mere. Mødre og børn med sygdomme eller særlige forhold, der komplicerer den normale amme-etablering er ekskluderet.
I: Uforstyrret hud-mod-hud kontakt i forlængelse af fødslen.
C: Mor og barn forstyrres af rutinemæssige procedurer under barnets vej til brystet, personalets hands-on vejledning eller hvor barnet ikke ligger nøgent på mors bare bryst.
O:

PICO 7.1
P: Forældre til et enkelt nyfødt barn med en gestationsalder på 37+0 uger eller mere. Mødre og børn med sygdomme eller særlige forhold, der komplicerer den normale amme-etablering er ekskluderet.
I: Inddragelse af faderen i ammevejledningen
C: Ammevejledning, som udelukkende er rettet mod moderen
O: