National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2018
Language dk
Last Update Nov 23, 2018
Published Date Nov 23, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2018. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Personer med alkoholafhængighed
I: Familieorienteret behandling
C: Individuel behandling
O:

PICO 2.1
P: Pårørende til personer med alkoholafhængighed
I: Professionel rådgivning
C: Ingen rådgivning eller selvhjælpsgrupper
O:

PICO 3.1
P: Personer med alkoholafhængighed
I: Gruppeintervention
C: Individuel intervention
O:

PICO 4.1
P: Personer med alkoholafhængighed med behov for mere intensiv behandling end ambulant behandling. Der kan være tale om personer med svær eller langvarig afhængighed eller personer med sociale problemer (hjemløshed, arbejdsløshed eller dårligt netværk) i tillæg til alkoholafhængighed.
I: Døgnbehandling
C: Intensiv dagbehandling
O:

PICO 5.1
P: Personer med alkoholafhængighed
I: CRA
C: Standardbehandling
O:

PICO 1.1
P: Personer med alkoholafhængighed
I: Disulfiram og struktureret samtale
C: Placebo og struktureret samtale
O:

PICO 2.1
P: Personer med alkoholafhængighed
I: Superviseret behandling med disulfiram kombineret med et struktureret samtaleforløb
C: Superviseret behandling med disulfiram alene
O:

PICO 3.1
P: Personer med alkoholafhængighed
I: Samtalebehandling kombineret med medicinsk behandling med acamprosat
C: Samtalebehandling og placebo acamprosat
O:

PICO 4.1
P: Personer med alkoholafhængighed
I: Naltrexon og struktureret samtale
C: Placebo og struktureret samtale
O:

PICO 5.1
P: Personer med alkoholafhængighed
I: Struktureret samtale og nalmefen
C: Struktureret samtale og placebo
O:

PICO 6.1
P: Alkoholafhængige
I: 6 måneders alkoholbehandling
C: 3 måneders alkoholbehandling
O:

PICO 7.1
P: Personer med alkoholafhængighed
I: Efterbehandling
C: Ingen efterbehandling
O:

PICO 6.1
P: Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med afholdenhed som mål
I: Naltrexon 50 mg en gang dgl. og struktureret samtalebehandling.
C: Acamprosat 666 mg 3 gange dgl. (ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften) og struktureret samtalebehandling.
O:

PICO 7.1
P: Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med afholdenhed som mål
I: Acamprosat 666 mg 3 gange dgl. (ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften) og struktureret samtalebehandling.
C: Disulfiram 100-200 mg dagligt (eller 600-800 mg 2 gange ugentligt) og struktureret samtalebehandling.
O:

PICO 8.1
P: Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med afholdenhed som mål
I: Naltrexon 50 mg en gang dgl. og struktureret samtalebehandling.
C: Disulfiram 100-200 mg dagligt (eller 600-800 mg 2 gange ugentligt) og struktureret samtalebehandling.
O:

PICO 11.1
P: Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med reduktio i forbrug som mål
I: Naltrexon 50 mg en gang dgl. og struktureret samtalebehandling.
C: Acamprosat 666 mg 3 gange dgl. (ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften) og struktureret samtalebehandling.
O:

PICO 10.1
P: Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med reduktion i forbrug som mål
I: Nalmefen 18 mg ved behov (højst 1 gang dagligt) og struktureret samtalebehandling.
C: Naltrexon 50 mg en gang dgl. og struktureret samtalebehandling.
O:

PICO 9.1
P: Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med reduktion i forbrug som mål
I: Acamprosat 666 mg 3 gange dgl. (ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften) og struktureret samtalebehandling.
C: Nalmefen 18 mg ved behov (højst 1 gang dagligt) og struktureret samtalebehandling.
O:

PICO 4.2
P: Personer med alkoholafhængighed med behov for mere intensiv behandling end ambulant behandling. Der kan være tale om personer med svær eller langvarig afhængighed eller personer med sociale problemer (hjemløshed, arbejdsløshed eller dårligt netværk) i tillæg til alkoholafhængighed.
I: Intensivt behandlingsforløb i døgnbehandling. Døgnbehandling indebærer, at den alkoholafhængige overnatter på en behandlingsinstitution og deltager i behandlingssessioner næsten dagligt.
C: Intensiv dagbehandling. Ved intensiv dagbehandling sover klienten hjemme og møder tre eller flere gange om ugen til behandlingssessioner af flere timers varighed.
O:

PICO 1.2
P: Personer med alkoholafhængighed, der ønsker afholdenhed.
I: Disulfiram 100-200 mg dagligt (eller 600-800 mg 2 gange om ugen) og struktureret samtalebehandling.
C: Struktureret samtalebehandling.
O:

PICO 3.2
P: Personer med alkoholafhængighed, der enten ønsker afholdenhed eller nedsat forbrug.
I: Medicinsk behandling med acamprosat 666 mg 3 gange dagligt (evt. justeret ved lav legemsvægt) og struktureret samtalebehandling.
C: Placebo og struktureret samtalebehandling.
O:

PICO 4.2
P: Personer med alkoholafhængighed, der enten ønsker afholdenhed eller nedsat forbrug.
I: Naltrexon 50 mg en gang dagligt og struktureret samtalebehandling.
C: Placebo og struktureret samtalebehandling.
O:

PICO 6.2
P: Personer med alkoholafhængighed, der ønsker afholdenhed eller nedsat forbrug.
I: 6 måneders ambulant alkoholbehandling
C: 3 måneders ambulant alkoholbehandling
O: