National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2018 on Mar 20, 2023

Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen fra 2018. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
2014-udgaven. Patienter med KOL og åndenød I lettere grad
Intervention
KOL-rehabiliteringsprogram
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 30.2

Population
Patienter med KOL og MRC ≤ 2
Intervention
KOL-rehabiliteringsprogram
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 40.1

Population
2014-udgaven. Patienter med KOL indlagt for en eksacerbation
Intervention
Tidlig rehabilitering
Comparator
Ingen rehabilitering
Outcomes

PICO 40.2

Population
Patienter indlagt/har været indlagt i exacerbation
Intervention
Tidlig rehabilitering
Comparator
Ingen tidlig rehabilitering
Outcomes

PICO 40.3

Population
Patients admitted with acute exacerbation of COPD
Intervention
Supervised early pulmonary rehabilitation program, initiated during or within four weeks after hospitalization with an acute exacerbation of COPD
Comparator
No early pulmonary rehabilitation
Outcomes

PICO 50.1

Population
2014-udgaven. Patienter med KOL
Intervention
Styrketræning plus udholdenhedstræning
Comparator
Udholdenhedstræning
Outcomes

PICO 50.2

Population
2014-udgaven. Patienter med KOL
Intervention
Styrketræning
Comparator
Udholdenhedstræning
Outcomes

PICO 50.3

Population
Patienter med KOL
Intervention
Styrketræning
Comparator
Udholdenhedstræning
Outcomes

PICO 50.4

Population
Patienter med KOL
Intervention
Styrke + udholdenhedstræning
Comparator
Udholdenhedstræning
Outcomes

PICO 60.1

Population
Patienter med KOL, som på grund af sygdommes sværhedsgrad ikke kan deltage i et vanligt rehabiliteringsprogram
Intervention
Styrketræning
Comparator
Sædvanlig praksis uden deltagelse i rehabilitering
Outcomes

PICO 70.1

Population
Undervægtige patienter med KOL
Intervention
Ernæringsterapi
Comparator
Ingen ernæringsterapi
Outcomes

PICO 80.1

Population
2014-udgaven. Patienter med KOL
Intervention
Rehabiliteringsprogram med gruppebaseret struktureret patientuddannelse
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 80.2

Population
Alle patienter med KOL som indgår i rehabiliteringsprogram
Intervention
Rehabiliteringsprogram med gruppebaseret struktureret patientuddannelse
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 90.1

Population
Patienter henvist til et KOL-rehabiliteringsprogram og deres pårørende
Intervention
Inddragelse af pårørende i rehabiliteringsprogrammet
Comparator
Rehabiliteringsprogram uden pårørendeinddragelse
Outcomes

PICO 100.1

Population
Patienter med KOL
Intervention
Et rehabiliteringsprogram på 12 uger eller længere
Comparator
7-8 ugers rehabiliteringsprogram for KOL
Outcomes