National klinisk retningslinje for udredning og behandling samt rehabilitering af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2018 on Mar 20, 2023

Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen fra 2018. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Hvilke retningslinjer foreslås ved udredning af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet?
Intervention
Comparator
Outcomes

PICO 40.0

Population
Patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Superviseret træning ved seneste opfølgning
Comparator
Kontrolgruppen er instrueret men har ikke modtaget et superviseret træningsforløb
Outcomes

PICO 50.0

Population
2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægapparatet
Intervention
CBT versus kontrol ved seneste opfølgning og ACT versus kontrol ved seneste opfølgning
Comparator
Standard-behandling
Outcomes

PICO 50.0

Population
2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
CBT versus kontrol ved seneste opfølgning og ACT versus kontrol ved seneste opfølgning
Comparator
Standardbehandling.
Outcomes

PICO 50.1

Population
2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Kognitiv terapi
Comparator
Standardbehandling/venteliste
Outcomes

PICO 50.2

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Kognitiv adfærdsterapi
Comparator
Standard behandling/venteliste
Outcomes

PICO 60.0

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Genoprettende eller kompenserende intervention, hvori der fokuseres på aktivitet og deltagelse i hverdagen.
Comparator
Standard behandling
Outcomes

PICO 70.0

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Videndeling, patientundervisning/-uddannelse og individuelt til-passet information
Comparator
Standard behandling
Outcomes

PICO 80.0

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Interventioner hvori der kompenseres for funktionsnedsæt-telser, der påvirker arbejdsevnen.
Comparator
Standard behandling
Outcomes

PICO 90.0

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Mindst to fagdiscipliner
Comparator
Standard behandling
Outcomes

PICO 100.1

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Opioider med dual action
Comparator
Ingen behandling med opioider med dual action
Outcomes

PICO 120.1

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Tricyclisk antidepressiva (TCA)
Comparator
Ingen behandling med TCA
Outcomes

PICO 130.1

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Serotonin og noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI)
Comparator
Ingen behandling med SNRI
Outcomes

PICO 140.0

Population
2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
TCA
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 140.0

Population
2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Duloxetine
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 140.0

Population
2014-udgaven Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Duloxetin
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 140.0

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Serotonin reuptake inhibitor (SSRI)
Comparator
Ingen behandling med SSRI
Outcomes

PICO 150.0

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Gabapentin
Comparator
Ingen behandling med gabapentin
Outcomes

PICO 150.0

Population
Voksne med generaliserede smerter i bevægeapparatet
Intervention
Pregabalin
Comparator
Ingen behandling med pregabalin
Outcomes