National klinisk retningslinje for ernæring af voksne patienter med erhvervet hjerneskade i den akutte eller sub-akutte fase af rehabilitering.

Published by Preben Ulrich Pedersen, Lena Aadal, Ingrid Poulsen, Annette Kjærgaard, Ruth Holm Dalton, Sasja Jul Håkonsen on Nov 25, 2019

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Voksne patienter med erhvervet moderat eller svær hjerneskade i den akutte fase af deres indlæggelse og under den videre rehabilitering og når patienten ikke er indlagt til intensiv terapi på en neurokirurgisk afdeling eller intensiv afdeling.
Intervention
Opstart af enteral ernæring indenfor 48 timer efter indlæggelse.
Comparator
Praksis hvor patienterne opstarter ernæring efter 48 timer.
Outcomes

PICO 40.1

Population
Voksne patienter med erhvervet moderat eller svær hjerneskade i den akutte fase af deres indlæggelse og under den videre rehabilitering og når patienten ikke er indlagt til intensiv terapi på en neurokirurgisk afdeling eller intensiv afdeling.
Intervention
Lejring med hovedgærdet eleveret 30-45 grader under indløb af enteral ernæring
Comparator
Flad lejring eller lejring med hovedgærdet eleveret under 30 grader under indløb af enteral ernæring
Outcomes

PICO 50.1

Population
Voksne patienter med erhvervet moderat eller svær hjerneskade i den akutte fase af deres indlæggelse og under den videre rehabilitering og når patienten ikke er indlagt til intensiv terapi på en neurokirurgisk afdeling eller intensiv afdeling.
Intervention
Enteral ernæring som kontinuerlig indgift (via maskine)
Comparator
Enteral ernæring givet som bolus (manuelt)
Outcomes

PICO 60.1

Population
Voksne patienter med erhvervet moderat eller svær hjerneskade efter udskrivelse fra sygehus eller rehabilitering, til eget hjem, med eller uden tilknytning til hjemmeplejeordning.
Intervention
Systematisk overlevering af tegn på måltidsproblemer fra hospital til primær sektor
Comparator
Praksis, hvor dette ikke gøres systematisk
Outcomes

PICO 70.1

Population
Voksne patienter med erhvervet moderat eller svær hjerneskade i eget hjem.
Intervention
Systematisk vurdering af tegn på måltidsproblemer samt iværksættelse af tiltag efter udskrivelse fra sygehus
Comparator
Praksis, hvor der ikke foretages systematisk vurdering
Outcomes