National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distal radiusfraktur)

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2014
Language dk
Last Update Mar 12, 2019
Published Date Mar 12, 2019
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 3. oktober 2014. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Patienter over 18 år med fraktur af distale radius på røntgenundersøgelse af håndleddet med tilstedeværelse af en af følgende fund før reposition - Mere end 10 graders dorsal vinkling af radius ledflade i sideplan i forhold til vinkelret på radius længdeakse - Intraartikulært ledspring eller diastase over 2 mm - Ulnar varians over 3 mm - Inkongruens af det distale radioulnar led - Substanstab af dorsale cortex
I: Behandling med K-tråd, ekstern fiksation, ORIF og volar vinkelstabil skinne eller stabil reposition (der holder stilling ved kontrol efter 12-14 dage)
C: Konservativ behandling med gips eller andet immobiliserende materiale (ingen yderligere intervention)
O:

PICO 4.0
P: Patienter over 18 år med distal radiusfraktur (jævnfør fokuseret spørgsmål 1)
I: CT-skanning foretaget efter konventionel røntgenundersøgelse af håndled.
C: Konventionel røntgenundersøgelse af håndled.
O:

PICO 5.0
P: Patienter over 18 år med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
I: operation indenfor de første 48 timer efter at der er stillet indikation for operation for distal radiusfraktur
C: operation over 48 timer efter at der er stillet indikation for operation for distal radiusfraktur
O:

PICO 6.0
P: Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. PICO 1. Samt patienter 65+ år og patienter med lavt funktionsniveau (kan ikke selvstændigt komme på gaden og handle).
I: Operation med ORIF og volar vinkelstabil skinne.
C: Konservativ behandling (lukket reposition og gips eller tilsvarende immobiliserende materiale).
O:

PICO 7.0
P: Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
I: operativ behandling med K-tråde (Kapandji /Wilnegger metode)
C: konservativ behandling med reposition og gips/immobiliserende bandage
O:

PICO 8.0
P: Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
I: bridging ekstern fiksation med eller uden supplerende K-tråde?
C: Konservativ behandling
O:

PICO 9.0
P: Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
I: Volar vinkelstabil skinne
C: Reposition og gips (konservativ behandling)
O:

PICO 10.0
P: Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
I: Bridging ekstern fiksation, eventuelt suppleret med K-tråde
C: Operation med ORIF og volar vinkelstabil skinne.
O:

PICO 11.0
P: Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1.
I: Volar vinkelstabil skinne
C: K-tråde
O:

PICO 12.0
P: Patienter med distal radiusfraktur over 18 år jf. fokuseret sprøgsmål 1, der er opereret med volar vinkelstabil skinne
I: Tidlig mobilisering (indenfor 14 dage)
C: Sen mobilisering (5 uger)
O:

PICO 13.0
P: Patienter over 18 år diagnosticeret med distal radiusfraktur jf. fokuseret spørgsmål 1, behandlet med enten konservativ behandling eller behandlet med volar vinkelstabil skinne.
I: Superviseret genoptræning ved ergo- eller fysioterapeut mere end en gang
C: Genoptræning på egen hånd ved hjælp af nedskrevet genoptræningsplan efter en enkelt instruktion ved sundhedspersonale efter afbandagering.
O: