National klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne – konservativ behandling og udredning af nyopstået fækalinkontinens efter fødsel

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Sep 3, 2018
Published Date Sep 3, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 26. marts 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Voksne med analinkontinens
I: Psyllium-frøskaller
C: Loperamid
O:

PICO 4.0
P: Kronisk forstoppede voksne med samtidig analinkontinens (Rome III)
I: Psyllium-frøskaller
C: Laksantia (peroral)
O:

PICO 6.0
P: Plejehjemsbeboere med afføringsinkontinens, hvor anden behandling ikke har haft tilstrækkelig effekt
I: Regelmæssig anal tømning > 1 gang ugentligt
C: Ingen analtømning
O:

PICO 7.0
P: Voksne med analinkontinens
I: Individuelt superviseret bækkenbundstræning af mindst 8 ugers varighed (+/- Biofeedback)
C: Ingen superviseret bækkenbundstræning
O:

PICO 9.0
P: Kvinder med fækalinkontinens opstået efter fødsel uden kendt ruptur af anal lukkemuskel (m. sphincter ani)
I: Ultralydsundersøgelse
C: Klinisk undersøgelse
O:

PICO 5.0
P: Kronisk forstoppede voksne med samtidig analinkontinens (Rome III)
I: Psyllium-frøskaller
C: Laksantia (peroral)
O:

PICO 8.0
P: Kronisk forstoppede voksne med samtidig analinkontinens (Rome III)
I: Psyllium-frøskaller
C: Laksantia (peroral)
O: