National klinisk retningslinje om førstegangsfødende med dystoci (manglende fremgang)

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Sep 3, 2018
Published Date Sep 3, 2018
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 19. maj 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Alle bindende regler og vejledninger fra Sundhedsstyrelsen på området skal følges.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels udvidelsesfase, med dystoci, til termin og med foster i hovedstilling.
I: Vestimulation med intravenøs oxytocin umiddelbart efter at diagnosen dystoci er stillet
C: Vestimulation med intravenøs oxytocin udskudt 3-8 timer efter at diagnosen dystoci er stillet
O:

PICO 4.0
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels nedtrængnings- og uddrivelsesfase, til termin (gestationsalder 37+0) og med foster i hovedstilling.
I: Vestimulation med oxytocin udskudt i en periode efter diagnosen dystoci er stillet.
C: Vestimulation med oxytocin umiddelbart efter diagnosen dystoci er stillet.
O:

PICO 6.0
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels nedtrængningsfase, med epidural analgesi til termin (gestationsalder 37+0,) og med foster i hovedstilling.
I: Intervention efter samme tidsrum med langsom fremgang som hos fødende uden epidural.
C: Intervention efter længere tidsrum med langsom fremgang end hos fødende uden epidural.
O:

PICO 7.0
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat aktiv fødsel til termin (gestationsalder 37+0), med foster i hovedstilling.
I: Intravenøs væske (Ringer laktat) og frit oralt væskeindtag
C: Frit oralt væskeindtag
O:

PICO 8.0
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat aktiv fødsel med dystoci, til termin (gestationsalder 37+0,) og med foster i hovedstilling.
I: Akupunktur
C: Ingen akupunktur
O:

PICO 9.0
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat aktiv fødsel, til termin (gestationsalder 37+0), med foster i hovedstilling.
I: Rebozo
C: Ingen rebozo
O:

PICO 10.0
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsel, med dystoci i første stadiums aktive fase (udvidelsesfasen), til termin med foster i hovedstilling.
I: Amniotomi
C: Bevarelse af hinder
O:

PICO 11.0
P: Population: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsel, med dystoci i første stadiums aktive fase (udvidelsesfasen), der behandles med oxytocin, til termin (gestationsalder 37+0) og med foster i hovedstilling
I: Vestimulation med oxytocin i X timer (længere tid) før kejsersnit.
C: Vestimulation med oxytocin i Y timer (kortere tid) før kejsersnit.
O:

PICO 10.0
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsel, med dystoci i første stadiums aktive fase (udvidelsesfasen), der behandles med oxytocin, til termin
I: Vestimulation med oxytocin uden forudgående amniotomi (oxytocin først).
C: Vestimulation med oxytocin forudgået af amniotomi (amniotomi først).
O:

PICO 10.0
P: Singleton-gravide kvinder i spontan, aktiv fødsel (livmodermunden 3 cm) til termin, med dystoci (ingen fremgang i to timer eller <1 cm / 3 timer), både første- og flergangsfødende.
I: Amniotomi.
C: Bevarelse af hinder.
O:

PICO 5.1
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels udvidelsesfase samt andet stadium (nedtrængnings- og uddrivelsesfase), til termin (gestationsalder 37+0)og med foster i hovedstilling.
I: Højdosis infusionshastighed ( 4 ≥ mU/minut)
C: Lavdosis infusionshastighed ( 4 < mU/minut)
O:

PICO 5.2
P: Førstegangsfødende kvinder i spontan og igangsat fødsels udvidelsesfase samt andet stadium (nedtrængnings- og uddrivelsesfase), til termin (gestationslader 37+0) og med foster i hovedstilling)
I: Oxytocin doseringsregime 1 (observationel studie)
C: Oxytocin doseringsregime 2 (observationel studie)
O: