National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Sep 3, 2018
Published Date Sep 3, 2018
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Danish Health and Medicines Authority
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Voksne over 18
I: ASRS version 1.1 som visitationsredskab inden beslutning om videreudredning for ADHD
C: Standardudredning i henhold til ICD-10 omfattende grundig anamnese, inkl. deltagelse af pårørende hvis muligt, diagnostisk vurdering uden brug af ASRS version 1.1. Udelukkelse af differentialdiagnoser og identificering af komorbiditet.
O:

PICO 2.1
P: Voksne fra 18 år med ADHD
I: DIVA 2.0
C: Standardudrednning i henhold til ICD-10 omfattende grundig anamnese, inkl. deltagelse af pårørende hvis muligt, diagnostisk vurdering uden brug af DIVA 2.0 version 1.1. Udelukkelse af differentialdiagnoser og identificering af komorbiditet
O:

PICO 1.1
P: Patienter med ADHD
I: Methylphenidat
C: Placebo
O:

PICO 2.1
P: Voksne fra 18 år med ADHD og symptomer på depression og angst
I: Methylpehnidat
C: Placebo
O:

PICO 3.1
P: Atomoxetin versus Placebo for ADHD
I: Atomoxetin
C: Placebo
O:

PICO 4.1
P: Patienter med ADHD hos voksne med angst og /eller depression
I: Atomoxetin
C: Placebo
O:

PICO 5.1
P: Voksne patienter med ADHD
I: Lisdexamfetamin
C: Placebo
O:

PICO 6.1
P: Voksne patienter med ADHD og symptomer på angst og depression
I: Lisdexamfetamin
C: Placebo
O:

PICO 7.1
P: Voksne fra 18 år med ADHD med/uden symptomer på angst og depression
I: Methylphenidat/atomoxetin/lisdexaminfetamin
C: Sammenligning de enkelte stoffer i mellem
O:

PICO 1.1
P: Voksne far 18 år med ADHD i/uden medicinsk behandling med symptomer på angst og depression
I: Et kortere individuelt eller gruppebaseret informationsbaseret, manualiseret psykoedukationsforløb på min. 2 timer med 2-4 mødegange
C: Behandling med methylphenidat, atomoxetin eller lisdexamfetamin uden psykoedukation
O:

PICO 4.1
P: Patienter med ADHD
I: Kogntitiv adfærdsterapi + medicinering
C: Medicinering alene
O: