National klinisk retningslinje for polycystisk ovariesyndrom - diagnostik og risikovurdering

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Sep 3, 2018
Published Date Sep 3, 2018
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Kvinder under 18 år med oligo-/amenoré med eller uden klinisk/ bio-kemisk hyperandrogenisme
I: Ultralyd af ovarierne obs PCO
C: Sikker diagnostik af PCOS (Rotterdam-kriterier) ved follow-up
O:

PICO 4.1
P: Kvinder i p-pille behandling hvor mistanke om PCOS opstår på baggrund af symptomatologi
I: Seponering af p-piller og tidlig diagnostik
C: Fortsættelse af p-piller til diagnostik er relevant (sen diagnostik)
O:

PICO 5.1
P: Kvinder med kliniske symptomer og vedvarende forhøjet serum prolaktin
I: Serum prolaktin
C: Test som sikkert diagnosticerer prolaktinom, MR.
O:

PICO 6.1
P: Kvinder med forhøjet serum 17-OPH
I: Serum 17-OPH
C: Test som stiller diagnosen
O:

PICO 7.1
P: Kvinder under udredning for PCOS
I: Total testosteron
C: Sikker diagnostik af androgenproducerende tumor (dvs. test som sikkert stiller denne diagnose)
O:

PICO 8.1
P: Kvinder med PCOS
I: Systematisk tidlig opsporing (måling af blodtryk)
C: Ingen intervention
O:

PICO 9.1
P: Præmenopausale kvinder med PCOS
I: Systematisk tidlig opsporing (totalt kolesterol, LDL, HDL, Triglycerider)
C: Ingen intervention
O:

PICO 10.1
P: Præmenopausale kvinder med PCOS uden kendte risikofaktorer
I: Systematisk tidlig opsporing (Faste glucose, HbA1c, OGTT)
C: Ingen intervention
O:

PICO 11.1
P: Postmenopausale kvinder med tidligere diagnosticeret PCOS
I: Systematisk tidlig opsporing
C: Ingen intervention
O: