Nationale kliniske retningslinjer for hofteartrose – ikke-kirurgisk behandling og genoptræning efter total hoftealloplastik

Published by Sundhedsstyrelsen on Jun 10, 2021

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, således at borgere og patienter også kan orientere sig i retningslinjerne.

​Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode, som ikke er anbefalet, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk 2. udgave: 978-87-7014-287-8

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Standard
Intervention
Intervention
Comparator
Control
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Styrketræning i tillæg til vanlig behandling
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Manuel terapi
Comparator
Vanlig behandling uden manuel terapi
Outcomes

PICO 60.1

Population
Overvægtige patienter (BMI>25kg/m2) med klinisk verificeret hofteartrose, herunder som minimum betydende aktivitetsrelaterede hoftesmerter og nedsat bevægelighed i hoften, med eller uden radiologisk verifikation.
Intervention
Interventioner med henblik på vægttab i tillæg til vanlig behandling.
Comparator
Vanlig behandling der ikke indeholder vægttabsinterventioner som for eksempel diæter, kostvejledning eller lignende.
Outcomes

PICO 70.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Kombineret patientuddannelse og træning
Comparator
Vanlig behandling der ikke indeholder patientuddannelse
Outcomes

PICO 80.1

Population
Patienter der har fået indsat en primær (førstegangs) THA med posteriore operationsadgang og ledhoved ≥ 32 mm som følge af primær hofteartrose.
Intervention
Superviseret genoptræning i tillæg til vanlig behandling
Comparator
Vanlig behandling der ikke indeholder superviseret genoptræning
Outcomes

PICO 80.2

Population
Patienter der har fået indsat en primær (førstegangs) total hoftealloplastik som følge af primær hofteartrose
Intervention
Superviseret genoptræning: Struktureret træningsforløb med mindst to ugentlige træningssessioner i mindst seks uger, heraf skal minimum halvdelen være superviserede træningssessioner og startes indenfor tre måneder efter operation.
Comparator
Ikke-superviseret genoptræning: Ingen superviseret genoptræning efter udskrivelse fra hospital (højest 1-2 instruktioner ved fysioterapeut efter udskrivelse fra hospitalet).
Outcomes

PICO 90.1

Population
Patienter der har fået indsat en primær (førstegangs) THA med posteriore operationsadgang og ledhoved ≥ 32 mm som følge af primær hofteartrose.
Intervention
Postoperative bevægerestriktioner for hofteleddet der indebærer begrænsning af hoftefleksion til max 90 grader samt ingen indadrotation og ingen adduktion over midtlinjen.
Comparator
Vanlig behandling der ikke indeholder styrketræning
Outcomes

PICO 90.2

Population
Standard
Intervention
Intervention
Comparator
Control
Outcomes

PICO 90.3

Population
Patienter der har fået indsat en primær (førstegangs) total hoftealloplastik som følge af primær hofteartrose.
Intervention
Struktureret træningsforløb med styrketræning (styrkeøvelser med ekstern modstand, fx i maskiner eller med elastik). Træningen skal bestå af mindst to ugentlige superviserede sessioner i mindst seks uger og startes indenfor en måned efter operationen. Intensiteten skal være mindst 60 % af maksimal belastning.
Comparator
Vanlig behandling der ikke indeholder superviseret styrketræning.
Outcomes

PICO 100.1

Population
Patienter med hofteartrose
Intervention
Postoperative bevægerestriktioner for hofteleddet
Comparator
Ingen bevægerestriktioner
Outcomes

PICO 100.2

Population
Patienter der har fået indsat en primær (førstegangs) total hoftealloplastik med posteriore operationsadgang og ledhoved ≥ 32 mm som følge af primær hofteartrose.
Intervention
Postoperative bevægerestriktioner for hofteleddet der indebærer begrænsning af hoftefleksion til max 90 grader samt ingen indadrotation og ingen adduktion over midtlinjen.
Comparator
Ingen bevægerestriktioner.
Outcomes