National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en anden behandlingsmetode, end den anbefalede, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

© Sundhedsstyrelsen, 2018. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.0
Versionsdato: 17.04.2018
Format: PDF
ISBN: 978-87-7104-911-4

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Ældre over 65 år, som er faldet mindst én gang indenfor 1 år eller oplever frygt for fald, balanceproblemer eller svimmelhed, og er hjemmeboende. Eksklusion: • Patienter med demens eller andre kognitive problematikker • Patienter som bor i institution • Studier som kun omhandler specifikke diagnosegrupper • Fald som skyldes bevidsthedstab
Intervention
Fysisk træning som indeholder sensorisk og motorisk udfordrende øvelser primært i stående og gående position. Der kan fx arbejdes med variation i understøttelsesfladen og visuel kontekst. Mindst 30 minutter 2 gange om ugen i minimum 10 uger
Comparator
Ingen intervention eller intervention, som ikke indeholder nogen form for fysisk træning
Outcomes

PICO 4.1

Population
Ældre over 65 år, som bor på institution. Eksklusion: • Studier som kun omhandler specifikke diagnosegrupper (fx. demens) • Fald som skyldes bevidsthedstab
Intervention
Styrketræning for UE (8-12 RM), som ikke indeholder væsentlige elementer af balancetræning (dvs. Primært udføres siddende eller i maskiner) Minimum 1 time pr uge totalt, i minimum 12 uger
Comparator
Ingen intervention eller intervention, som ikke indeholder nogen form for fysisk træning
Outcomes

PICO 5.1

Population
Ældre over 65 år, som er faldet mindst én gang indenfor 1 år eller oplever frygt for fald, balanceproblemer eller svimmelhed, og er hjemmeboende. Eksklusion: • Patienter med demens eller andre kognitive problematikker • Patienter som bor i institution • Studier som kun omhandler specifikke diagnosegrupper • Fald som skyldes bevidsthedstab • Interventioner, som primært er rettet mod forbedring af styrke og udholdenhed med få elementer af balancetræning
Intervention
”Konceptuelle bevægelsesformer” hvor der indgår elementer af styrke, koordination og balancetræning fx dans, Tai Chi, Yoga, Eurhythmics Mindst 30 minutter 2 gange om ugen i minimum 10 uger
Comparator
Ingen intervention eller intervention, som ikke indeholder fysisk træning (f.eks. sang, kortspil, indeholdende socialt samvær).
Outcomes

PICO 6.1

Population
Ældre over 65, som har symptomer på svimmelhed og nedsat balance og har påvist vestibulær dysfunktion i enten perifære organ (vestibulære buegangs og otolithorgqans system, samt 8. hjernenerve) eller centrale vestibulære strukturer (vestibulære kerner, cerebellum, thalamus, PIVC
Intervention
”vestibulær rehabilitering” Dvs. fysisk træning som indeholder balancetræning og enten adapterende, substituerende eller habituerende tilgang. Mindst 30 minutter 2 gange om ugen i minimum 10 uger
Comparator
Ingen intervention eller intervention, som ikke indeholder nogen form for fysisk træning
Outcomes

PICO 7.1

Population
Ældre over 65 år, som er brugere af benzodiazepiner (Observationelle studier + RCT)
Intervention
Seponering af benzodiazepiner
Comparator
Ingen intervention, dvs. ingen ændring i medicinering
Outcomes

PICO 7.2

Population
Ældre over 65 år, som er brugere af benzodiazepiner (Randomiserede forsøg)
Intervention
Seponering af benzodiazepiner
Comparator
Ingen intervention, dvs. ingen ændring i medicinering
Outcomes

PICO 8.1

Population
Ældre over 65 år, som er diagnosticeret med moderat depression, hvor ikke-farmakologisk behandling har været virkningsløs
Intervention
Indgivelse af SSRI-præparater i tillæg til øvrig ikke farmakologisk behandling
Comparator
Ingen farmakologisk antidepressiv behandling i tillæg til øvrig ikke farmakologisk behandling
Outcomes

PICO 9.1

Population
Ældre over 65 år, som er faldet indenfor 6 mdr. eller oplever balanceproblemer eller svimmelhed (og er hjemmeboende)
Intervention
Ændringer af bolig. Fx optimering af lyskilder, opsætning af håndgreb, fastgørelse af tæpper, optimering af møbler og opsætning af elevator/stolelift
Comparator
Ingen ændringer af boligen
Outcomes

PICO 10.1

Population
Sundhedspersonale som arbejder med ældre borgere på plejehjem eller i ældreplejen. Eksklusion: • Studier som kun omhandler online undervisning
Intervention
Tværprofessionel undervisningsforløb minimum 1 dag Team undervisning, Workshops, Online undervisning,
Comparator
Ingen undervisning
Outcomes