National klinisk retningslinje for behandling af lumbal spinalstenose - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant fagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når der skal træffes beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om en passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.
© Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Kategori: Faglig rådgivning
Version: 1.0
Versionsdato: 13.10.2017
Format: PDF
ISBN: 978-87-7104-883-4

Sponsors

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Lumbal Spinalstenose
Intervention
Superviseret fysisk træning fremfor vanlig behandling
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 40.0

Population
Lumbal Spinalstenose
Intervention
Ledmobiliserende teknikker fremfor vanlig behandling
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 50.0

Population
lumbal spinalstenose
Intervention
paracetamol fremfor ingen behandling
Comparator
ingen behandling
Outcomes

PICO 60.0

Population
lumbal spinalstenose
Intervention
NSAID fremfor ingen behandling
Comparator
ingen behandling
Outcomes

PICO 70.0

Population
Lumbal Spinalstenose
Intervention
Smertestillende medicin (opioider) i tillæg til svagt smertestillende medicin
Comparator
Svagt smertestillende medicin
Outcomes

PICO 80.0

Population
lumbal spinalstenose
Intervention
Muskelrelaxantia, eksempelvis tizanidin eller chlorzoxazon, i tillæg til vanlig behandling
Comparator
vanlig behandling
Outcomes

PICO 90.0

Population
Lumbal Spinalstenose
Intervention
Medicin for neurogene smerter, eksempelvis gabapentin
Comparator
Svage smertestillende (for eksempel paracetamol og/eller NSAID)
Outcomes

PICO 100.0

Population
Lumbal Spinalstenose
Intervention
Tilbudt kirurgisk dekompression
Comparator
Ingen kirurgi/ikke kirurgisk behandling
Outcomes

PICO 110.0

Population
Lumbal Spinalstenose
Intervention
Stivgørende operation (med eller uden instrumentering) i tillæg til dekompression
Comparator
Kirurgisk behandling udelukkende med dekompression
Outcomes

PICO 120.0

Population
Lumbal spinalstenose
Intervention
Superviseret træning
Comparator
Ikke-superviseret træning
Outcomes