National klinisk retningslinje for behandling af Menières - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en anden behandlingsmetode, end den anbefalede, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.


ISBN elektronisk udgave
978-87-7014-042-3

Sponsors

Ingen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Personer fra 18 år og ældre med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
Intervention
Vestibulær rehabilitering
Comparator
Ingen vestibulær rehabilitering
Outcomes

PICO 40.1

Population
Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
Intervention
Psykologisk behandling
Comparator
Ingen psykologisk behandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Personer fra 18år og ældre med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
Intervention
Dræn i trommehinden
Comparator
Ingen dræn i trommehinden
Outcomes

PICO 60.1

Population
Personer fra 18 år og ældre med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
Intervention
Betahistin
Comparator
Ingen behandling med betahistin
Outcomes

PICO 70.1

Population
Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
Intervention
Thiaziddiuretika
Comparator
Ingen behandling med thiaziddiuretika
Outcomes

PICO 80.1

Population
Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynligvis Menières sygdom
Intervention
Behandling med overtryksterapi
Comparator
Ingen behandling med overtryksterapi
Outcomes

PICO 90.1

Population
Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
Intervention
Dexamethasone
Comparator
Ingen behandling med intratympanisk steroid
Outcomes

PICO 100.1

Population
Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
Intervention
Gentamicin
Comparator
Ingen behandling med gentamicin
Outcomes

PICO 110.1

Population
Personer fra 18 år og ældre, med sikker eller sandsynlig Menières sygdom
Intervention
Endolymfatisk sækkirurgi
Comparator
Ingen Kirurgi
Outcomes