National Klinisk Retningslinje (NKR) for spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark

Main Editor Christian Maschmann (formand) og National Arbejdsgruppe for Spinal Stabilisering af Voksne Traumepatienter i Danmark
Language dk
Last Update Oct 11, 2018
Published Date Oct 11, 2018
Contact
Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Sponsors Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
I: Spinal stabilisering med stiv halskrave (+ Rigid Cervical Collar = RCC)
C: Ingen spinal stabilisering med stiv halskrave (- Rigid Cervical Collar = RCC)
O:

PICO 4.1
P: Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
I: Spinal stabilisering med Spineboard
C: Ingen stabilisering med Spineboard
O:

PICO 5.1
P: Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
I: Spinal stabilisering med vakuummadras
C: Ingen spinal stabilisering med vakuummadras
O:

PICO 6.1
P: Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
I: Standardmæssig spinal stabilisering uanset metoden
C: Ingen standardmæssig spinal stabilisering
O:

PICO 7.1
P: Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
I: Brug af klinisk beslutningsstøtte, der afgør, hvorvidt traumepatienterne burde spinal stabiliseres
C: Ingen brug af klinisk beslutningsstøtte, der afgør, hvorvidt traumepatienterne burde spinal stabiliseres
O: