National Klinisk Retningslinje (NKR) for spinal stabilisering af voksne traumepatienter i Danmark

Published by Christian Maschmann (formand) og National Arbejdsgruppe for Spinal Stabilisering af Voksne Traumepatienter i Danmark on Oct 11, 2018

Disclaimer

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Sponsors

Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
Intervention
Spinal stabilisering med stiv halskrave (+ Rigid Cervical Collar = RCC)
Comparator
Ingen spinal stabilisering med stiv halskrave (- Rigid Cervical Collar = RCC)
Outcomes

PICO 40.1

Population
Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
Intervention
Spinal stabilisering med Spineboard
Comparator
Ingen stabilisering med Spineboard
Outcomes

PICO 50.1

Population
Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
Intervention
Spinal stabilisering med vakuummadras
Comparator
Ingen spinal stabilisering med vakuummadras
Outcomes

PICO 60.1

Population
Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
Intervention
Standardmæssig spinal stabilisering uanset metoden
Comparator
Ingen standardmæssig spinal stabilisering
Outcomes

PICO 70.1

Population
Alle voksne patienter (>18år), der har været udsat for et traume indenfor de sidste 48 timer, hvor der er bekymring for opståen og/eller udvikling af en sekundær rygmarvsskade.
Intervention
Brug af klinisk beslutningsstøtte, der afgør, hvorvidt traumepatienterne burde spinal stabiliseres
Comparator
Ingen brug af klinisk beslutningsstøtte, der afgør, hvorvidt traumepatienterne burde spinal stabiliseres
Outcomes