National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 20, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne.

Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.ISBN elektronisk udgave
978-87-7014-048-5
 

Sponsors

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.1

Population
Personer med bekymring over kognitive symptomer. Bekymringen kan komme fra personen selv eller fra nære pårørende
Intervention
Kort kognitiv test
Comparator
• Klinisk konsensusdiagnose stillet ved en demensudredningsenhed af speciallæger i neurologi, psykiatri og/eller geriatri. • Diagnose stillet ved post-mortem autopsi.
Outcomes

PICO 40.1

Population
Personer med tegn på kognitiv svækkelse
Intervention
• CT-scanning af cerebrum • MR-scanning af cerebrum
Comparator
• Klinisk konsensusdiagnose stillet ved en demensudredningsenhed af speciallæger i neurologi, psykiatri og/eller geriatri • Diagnose stillet ved post-mortem autopsi
Outcomes

PICO 50.1

Population
Personer med tegn på kognitiv svækkelse, hvor det mistænkes, at årsagen er demenssygdom.
Intervention
Instrumenter til systematisk vurdering af praktisk funktionsevne i hverdagen
Comparator
• Klinisk konsensusdiagnose stillet ved en demensudredningsenhed af speciallæger i neurologi, psykiatri og/eller geriatri • Diagnose stillet ved post-mortem autopsi
Outcomes

PICO 60.1

Population
Personer med tegn på kognitiv svækkelse, hvor det mistænkes, at årsagen er demenssygdom
Intervention
• Niveau af amyloid-β1-42, tau, fosfor-tau i cerebrospinalvæsken (CSV), CSV tau/ amyloid-β ratio, CSV fosfor-tau/ amyloid-β ratio • PET-scanning med amyloidbindende sporstof (fx 11C-PiB-PET)
Comparator
• Klinisk konsensusdiagnose stillet ved en demensudredningsenhed af speciallæger i neurologi, psykiatri og/eller geriatri. • Diagnose stillet ved post-mortem autopsi
Outcomes

PICO 70.1

Population
Personer med demens, der mistænkes for Alzheimers sygdom, men hvor basal demensudredning ikke er tilstrækkelig til at stille diagnosen
Intervention
• Niveau af amyloid-β1-42, total tau, fosfor-tau i cerebrospinalvæsken (CSV), CSV total tau/amyloid-β ratio, CSV fosfor-tau/amyloid-β ratio • PET-scanning med amyloidbindende sporstof (fx 11C-PiB-PET)
Comparator
• Klinisk konsensusdiagnose stillet ved en demensudredningsenhed af speciallæger i neurologi, psykiatri og/eller geriatri. • Diagnose stillet ved post-mortem autopsi.
Outcomes

PICO 80.1

Population
Personer, der har gennemgået basal demensudredning, men hvor der fortsat er tvivl om, hvorvidt der foreligger MCI eller demens
Intervention
Neuropsykologisk undersøgelse
Comparator
• Klinisk konsensusdiagnose stillet ved en demensudredningsenhed af speciallæger i neurologi, psykiatri og/eller geriatri • Diagnose stillet ved post-mortem autopsi
Outcomes

PICO 90.1

Population
Personer, der ved basal demensudredning har fået konstateret demens, uden at en specifik (ætiologisk) diagnose kan stilles. Der kan fx være tale om personer, hvor de basale undersøgelsesmetoder (strukturel scanning, blodprøver) har givet et uklart resultat, eller om personer hvor neuropsykologisk undersøgelse har ringe validitet (fx ikke-dansktalende personer)
Intervention
Positron Emission Tomografi med anvendelse af glukoseanalogen fluorodeoxyglucose F18 som sporstof (18F-FDG PET)
Comparator
• Klinisk konsensusdiagnose stillet ved en demensudredningsenhed af speciallæger i neurologi, psykiatri og/eller geriatri. • Diagnose stillet ved post-mortem autopsi
Outcomes

PICO 100.1

Population
Personer med kognitiv svækkelse, der mistænkes for at have en demenssygdom indenfor Parkinsonspektret, men hvor basal demensudredning ikke er tilstrækkelig til at stille diagnosen.
Intervention
Dopamintransporter-scanning med anvendelse af 123I-FP-CIT som radioligand
Comparator
• Klinisk konsensusdiagnose stillet ved en demensudredningsenhed af speciallæger i neurologi, psykiatri og/eller geriatri. • Diagnose stillet ved post-mortem autopsi
Outcomes