National klinisk retningslinje for perkutan vertebroplastik (PVP) til palliativ behandling af maligne sammenfald i ryggen

Main Editor Michael Nielsen
Language dk
Last Update Dec 19, 2019
Published Date Dec 19, 2019
Contact
Disclaimer

De ansvarlige for denne nationale retningslinje skal indsætte ansvarsfraskrivelse.

Den skal som minimum indeholde følgende:

Denne NKR skal betragtes som vejledende og fritager ikke sundhedspersoner for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient, i samarbejde med og under hensyntagen til denne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde vil anden behandling end den anbefalede være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. 

Sponsors Denne nationale kliniske retningslinje er udarbejdet med midler bevilliget under Finansloven 2017 til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer i perioden 2017-2020.
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Cancerpatienter med smertefulde sammenfald i ryggen
I: Perkutan vertebroplastik (PVP)/kyfoplastik (KP)
C: Konservativ behandling
O:

PICO 4.1
P: Patienter med smertefulde sammenfald i ryggen på baggrund af hæmatologiske kræftsygdomme
I: Perkutan vertebroplastik (PVP)/kyfoplastik (KP)
C: Konservativ behandling
O: