National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen, 2018 on Mar 6, 2023

Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2018. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling. Som udgangspunkt skal sundhedspersoner også begrunde beslutninger, der afviger væsentligt fra god klinisk praksis – herunder anbefalinger i relevante nationale kliniske retningslinjer.

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 1.1

Population
Personer med alkoholafhængighed
Intervention
Familieorienteret behandling
Comparator
Individuel behandling
Outcomes

PICO 1.1

Population
Personer med alkoholafhængighed
Intervention
Disulfiram og struktureret samtale
Comparator
Placebo og struktureret samtale
Outcomes

PICO 1.2

Population
Personer med alkoholafhængighed, der ønsker afholdenhed.
Intervention
Disulfiram 100-200 mg dagligt (eller 600-800 mg 2 gange om ugen) og struktureret samtalebehandling.
Comparator
Struktureret samtalebehandling.
Outcomes

PICO 2.1

Population
Pårørende til personer med alkoholafhængighed
Intervention
Professionel rådgivning
Comparator
Ingen rådgivning eller selvhjælpsgrupper
Outcomes

PICO 2.1

Population
Personer med alkoholafhængighed
Intervention
Superviseret behandling med disulfiram kombineret med et struktureret samtaleforløb
Comparator
Superviseret behandling med disulfiram alene
Outcomes

PICO 3.1

Population
Personer med alkoholafhængighed
Intervention
Gruppeintervention
Comparator
Individuel intervention
Outcomes

PICO 3.1

Population
Personer med alkoholafhængighed
Intervention
Samtalebehandling kombineret med medicinsk behandling med acamprosat
Comparator
Samtalebehandling og placebo acamprosat
Outcomes

PICO 3.2

Population
Personer med alkoholafhængighed, der enten ønsker afholdenhed eller nedsat forbrug.
Intervention
Medicinsk behandling med acamprosat 666 mg 3 gange dagligt (evt. justeret ved lav legemsvægt) og struktureret samtalebehandling.
Comparator
Placebo og struktureret samtalebehandling.
Outcomes

PICO 4.1

Population
Personer med alkoholafhængighed med behov for mere intensiv behandling end ambulant behandling. Der kan være tale om personer med svær eller langvarig afhængighed eller personer med sociale problemer (hjemløshed, arbejdsløshed eller dårligt netværk) i tillæg til alkoholafhængighed.
Intervention
Døgnbehandling
Comparator
Intensiv dagbehandling
Outcomes

PICO 4.1

Population
Personer med alkoholafhængighed
Intervention
Naltrexon og struktureret samtale
Comparator
Placebo og struktureret samtale
Outcomes

PICO 4.2

Population
Personer med alkoholafhængighed med behov for mere intensiv behandling end ambulant behandling. Der kan være tale om personer med svær eller langvarig afhængighed eller personer med sociale problemer (hjemløshed, arbejdsløshed eller dårligt netværk) i tillæg til alkoholafhængighed.
Intervention
Intensivt behandlingsforløb i døgnbehandling. Døgnbehandling indebærer, at den alkoholafhængige overnatter på en behandlingsinstitution og deltager i behandlingssessioner næsten dagligt.
Comparator
Intensiv dagbehandling. Ved intensiv dagbehandling sover klienten hjemme og møder tre eller flere gange om ugen til behandlingssessioner af flere timers varighed.
Outcomes

PICO 4.2

Population
Personer med alkoholafhængighed, der enten ønsker afholdenhed eller nedsat forbrug.
Intervention
Naltrexon 50 mg en gang dagligt og struktureret samtalebehandling.
Comparator
Placebo og struktureret samtalebehandling.
Outcomes

PICO 5.1

Population
Personer med alkoholafhængighed
Intervention
CRA
Comparator
Standardbehandling
Outcomes

PICO 5.1

Population
Personer med alkoholafhængighed
Intervention
Struktureret samtale og nalmefen
Comparator
Struktureret samtale og placebo
Outcomes

PICO 6.1

Population
Alkoholafhængige
Intervention
6 måneders alkoholbehandling
Comparator
3 måneders alkoholbehandling
Outcomes

PICO 6.1

Population
Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med afholdenhed som mål
Intervention
Naltrexon 50 mg en gang dgl. og struktureret samtalebehandling.
Comparator
Acamprosat 666 mg 3 gange dgl. (ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften) og struktureret samtalebehandling.
Outcomes

PICO 6.2

Population
Personer med alkoholafhængighed, der ønsker afholdenhed eller nedsat forbrug.
Intervention
6 måneders ambulant alkoholbehandling
Comparator
3 måneders ambulant alkoholbehandling
Outcomes

PICO 7.1

Population
Personer med alkoholafhængighed
Intervention
Efterbehandling
Comparator
Ingen efterbehandling
Outcomes

PICO 7.1

Population
Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med afholdenhed som mål
Intervention
Acamprosat 666 mg 3 gange dgl. (ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften) og struktureret samtalebehandling.
Comparator
Disulfiram 100-200 mg dagligt (eller 600-800 mg 2 gange ugentligt) og struktureret samtalebehandling.
Outcomes

PICO 8.1

Population
Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med afholdenhed som mål
Intervention
Naltrexon 50 mg en gang dgl. og struktureret samtalebehandling.
Comparator
Disulfiram 100-200 mg dagligt (eller 600-800 mg 2 gange ugentligt) og struktureret samtalebehandling.
Outcomes

PICO 9.1

Population
Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med reduktion i forbrug som mål
Intervention
Acamprosat 666 mg 3 gange dgl. (ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften) og struktureret samtalebehandling.
Comparator
Nalmefen 18 mg ved behov (højst 1 gang dagligt) og struktureret samtalebehandling.
Outcomes

PICO 10.1

Population
Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med reduktion i forbrug som mål
Intervention
Nalmefen 18 mg ved behov (højst 1 gang dagligt) og struktureret samtalebehandling.
Comparator
Naltrexon 50 mg en gang dgl. og struktureret samtalebehandling.
Outcomes

PICO 11.1

Population
Alkoholafhængige og personer med skadeligt alkoholforbrug med reduktio i forbrug som mål
Intervention
Naltrexon 50 mg en gang dgl. og struktureret samtalebehandling.
Comparator
Acamprosat 666 mg 3 gange dgl. (ved legemsvægt < 60 kg evt. 666 mg morgen, 333 mg middag og 333 mg aften) og struktureret samtalebehandling.
Outcomes