National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Dec 10, 2018
Published Date Dec 10, 2018
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.

ISBN elektronisk udgave: 978-87-7014-053-9

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 1.0
P: Børn og unge i alderen 6-18 år
I: Diagnose specifikke rating scales
C: Diagnosekriterierne i henhold til ICD-10
O:

PICO 2.0
P: Børn og unge i alderen 6-18 år
I: Professionel observation af barnet i dets hverdagsmiljø
C: Diagnosekriterierne i henhold til ICD-10
O:

PICO 2.0
P: Patienter med ADHD
I: Tilsætning af farvestoffer til maden
C: Placebo
O:

PICO 3.0
P: Raske børn og børn med ADHD
I: Tilsætning af sukker i kosten
C: Placebo i form af tilskud af aspartam
O:

PICO 6.0
P: Patienter med ADHD
I: Fortsat behandling med methylphenidat (MPH)
C: Fortsat behandling med placebo
O:

PICO 7.0
P: Patienter med ADHD
I: Farmakologisk og psykosocial intervention i kombination
C: Farmakologisk intervention alene
O:

PICO 6.0
P: Patienter med ADHD
I: Fortsat behandling med atomoxetin (ATX), effekt målt efter 9 måneder
C: Fortsat behandling med placebo
O:

PICO 6.0
P: Patienter med ADHD
I: Fortsat behandling med atomoxetin (ATX) i 9-15 måneder
C: Fortsat behandling med placebo
O:

PICO 1.1
P: Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Tilskud med flerumættede fedtsyrer
C: Ingen behandling med flerumættede fedtsyrer
O:

PICO 4.1
P: Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Computerbaseret opmærksomhedstræning
C: Ingen behandling med kognitiv træning
O:

PICO 5.1
P: Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD
I: Social færdighedstræning
C: Ingen social færdighedstræning
O:

PICO 6.1
P: Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Forældretræning
C: Ingen forældretræning
O:

PICO 1.1
P: Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD. Randomiserede studier
I: Methylphenidat
C: Ingen behandling med methylphenidat
O:

PICO 2.1
P: Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD
I: Atomoxetin
C: Ingen behandling med atomoxetin
O:

PICO 3.1
P: Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Lisdexamfetamine/dexamfetamine
C: Ingen behandling med lisdexamfetamine/dexamfetamine
O:

PICO 4.1
P: Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD
I: Methylphenidat
C: Atomoxetin
O:

PICO 5.1
P: Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD
I: Atomoxetin
C: Lisdexamfetamine
O:

PICO 1.2
P: 2014-udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Totalt PUFA tilskud
C: Placebo / treatment as usual / venteliste
O:

PICO 4.2
P: 2014 udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Computerbaseret kognitiv træning
C: Placebo / treatment as usual / venteliste
O:

PICO 5.2
P: 2014 udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Social færdighedstræning
C: Placebo / treatment as usual / venteliste
O:

PICO 6.2
P: 2014 udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Forældertræningsprogrammer
C: Placebo / treatment as usual / venteliste
O:

PICO 1.2
P: Børn og unge i alderen 6-18år med ADHD. Bivirkninger fra observationelle studier
I: Methylphenidat
C: Ingen behandling med methylphenidat
O:

PICO 3.2
P: 2014-udgave. Patienter med ADHD
I: LDX
C: MPH
O:

PICO 4.2
P: 2014-udgave. 6-18-årige patienter med ADHD
I: ATX
C: MPH
O:

PICO 5.2
P: 2014-udgave. 6-18-årige patienter med ADHD
I: LDX
C: ATX
O:

PICO 1.3
P: 2014-udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Omega-3 tilskud
C: Placebo / treatment as usual / venteliste
O:

PICO 1.4
P: 2014-udgaven. Børn og unge i alderen 6-18 år med ADHD
I: Omega 3/6 tilskud
C: Placebo / treatment as usual / venteliste
O: