National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Mar 7, 2019
Published Date Mar 7, 2019
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en anden behandlingsmetode, end den anbefalede, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.ISBN
978-87-7014-054-6
 

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Patienter med kroniske non-maligne smerter, hvor medikamentel behandling overvejes
I: Afprøvning af opioider
C: Optimering af den medikamentelle behandling med tricykliske antidepressiva
O:

PICO 4.1
P: Patienter med kroniske non-maligne smertetilstande uden aktuelt eller tidligere stofmisbrug og uden andre aktuelle alvorlige psykiatriske sygdomme, som har vedvarende problematiske smerter, hvor behandlingen er optimeret med anden farmakologisk behandling end opioider
I: Afprøvning af opioider
C: Fortsat behandling uden opioider
O:

PICO 5.1
P: Patienter med kroniske ikke-maligne smerter med et aktuelt alkohol og/eller stofmisbrug, hvor anden farmakologisk behandling er optimeret
I: Afprøvning af opioider
C: Fortsat behandling uden opioider
O:

PICO 6.1
P: Patienter med kroniske non-maligne smerter med aktuel psykiatrisk lidelse, hvor non-farmakologisk og anden farmakologisk behandling er optimeret, som stadig har vedvarende problematiske smerter.
I: Afprøvning af behandling med opioider
C: Fortsat behandling uden opioider
O:

PICO 7.1
P: Patienter med kroniske ikke-maligne smerter, som tidligere har haft et alkohol- og/eller stofmisbrug, hvor non-farmakologisk behandling og anden farmakologisk behandling er optimeret, og som stadig har vedvarende ukontrollable smerter
I: Afprøvning af opioider
C: Forsat behandling uden opioider
O:

PICO 8.1
P: Patienter med kroniske ikke-maligne smerter, der påbegynder langtidsbehandling med opioider
I: Begrænsning af opioiddosis til et specifikt maksimum
C: Ingen maksimum opioid dosis
O:

PICO 9.1
P: Patienter med kroniske non-maligne smerter, som skal starte opioidbehandling
I: Begrænsning af opioiddosis til et specifikt maksimum
C: Ingen begrænsning af maksimum dosis
O:

PICO 10.1
P: Patienter med kroniske ikke-maligne smerter med vedvarende funktionshæmmende ("problematic") smerter og/eller uacceptable bivirkninger
I: Omlægning til behandling med andre opioider
C: Ingen ændring i opioidbehandlingen
O:

PICO 11.1
P: Patienter med kroniske non-maligne smerter, som er i opioidbehandling og som har vedvarende ukontrollable smerter
I: Aftrapning af opioider
C: Uændret behandling med opioider
O:

PICO 12.1
P: Patiener som ønsker at aftrappe opioidbehandlingen, og som oplever svære problemer med det
I: Tværfaglig indsats
C: Fortsætte uden tværfaglig indsats
O:

PICO 3.2
P: Patienter med kroniske non-maligne smerter, hvor medikamentel behandling overvejes
I: Afprøvning af opioider
C: Optimering af den medikamentelle behandling med NSAID
O:

PICO 3.3
P: Patienter med kroniske non-maligne smerter, hvor medikamentel behandling overvejes
I: Afprøvning af opioider
C: Optimering af den medikamentelle behandling med antikonvulsiva
O: