National klinisk retningslinje for opioidbehandling af kroniske non-maligne smerter

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 7, 2019

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en anden behandlingsmetode, end den anbefalede, være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.ISBN
978-87-7014-054-6
 

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 3.1

Population
Patienter med kroniske non-maligne smerter, hvor medikamentel behandling overvejes
Intervention
Afprøvning af opioider
Comparator
Optimering af den medikamentelle behandling med tricykliske antidepressiva
Outcomes

PICO 3.2

Population
Patienter med kroniske non-maligne smerter, hvor medikamentel behandling overvejes
Intervention
Afprøvning af opioider
Comparator
Optimering af den medikamentelle behandling med NSAID
Outcomes

PICO 3.3

Population
Patienter med kroniske non-maligne smerter, hvor medikamentel behandling overvejes
Intervention
Afprøvning af opioider
Comparator
Optimering af den medikamentelle behandling med antikonvulsiva
Outcomes

PICO 4.1

Population
Patienter med kroniske non-maligne smertetilstande uden aktuelt eller tidligere stofmisbrug og uden andre aktuelle alvorlige psykiatriske sygdomme, som har vedvarende problematiske smerter, hvor behandlingen er optimeret med anden farmakologisk behandling end opioider
Intervention
Afprøvning af opioider
Comparator
Fortsat behandling uden opioider
Outcomes

PICO 5.1

Population
Patienter med kroniske ikke-maligne smerter med et aktuelt alkohol og/eller stofmisbrug, hvor anden farmakologisk behandling er optimeret
Intervention
Afprøvning af opioider
Comparator
Fortsat behandling uden opioider
Outcomes

PICO 6.1

Population
Patienter med kroniske non-maligne smerter med aktuel psykiatrisk lidelse, hvor non-farmakologisk og anden farmakologisk behandling er optimeret, som stadig har vedvarende problematiske smerter.
Intervention
Afprøvning af behandling med opioider
Comparator
Fortsat behandling uden opioider
Outcomes

PICO 7.1

Population
Patienter med kroniske ikke-maligne smerter, som tidligere har haft et alkohol- og/eller stofmisbrug, hvor non-farmakologisk behandling og anden farmakologisk behandling er optimeret, og som stadig har vedvarende ukontrollable smerter
Intervention
Afprøvning af opioider
Comparator
Forsat behandling uden opioider
Outcomes

PICO 8.1

Population
Patienter med kroniske ikke-maligne smerter, der påbegynder langtidsbehandling med opioider
Intervention
Begrænsning af opioiddosis til et specifikt maksimum
Comparator
Ingen maksimum opioid dosis
Outcomes

PICO 9.1

Population
Patienter med kroniske non-maligne smerter, som skal starte opioidbehandling
Intervention
Begrænsning af opioiddosis til et specifikt maksimum
Comparator
Ingen begrænsning af maksimum dosis
Outcomes

PICO 10.1

Population
Patienter med kroniske ikke-maligne smerter med vedvarende funktionshæmmende ("problematic") smerter og/eller uacceptable bivirkninger
Intervention
Omlægning til behandling med andre opioider
Comparator
Ingen ændring i opioidbehandlingen
Outcomes

PICO 11.1

Population
Patienter med kroniske non-maligne smerter, som er i opioidbehandling og som har vedvarende ukontrollable smerter
Intervention
Aftrapning af opioider
Comparator
Uændret behandling med opioider
Outcomes

PICO 12.1

Population
Patiener som ønsker at aftrappe opioidbehandlingen, og som oplever svære problemer med det
Intervention
Tværfaglig indsats
Comparator
Fortsætte uden tværfaglig indsats
Outcomes