National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Oct 28, 2019
Published Date Oct 28, 2019
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d.12 februar 2016. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Børn, unge og voksne med mild OCD (CY-BOCS/Y-BOCS score mellem 10-18 eller CGI-S≥ 3)
I: Interventionsformen er manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 6 sessioner
C: Ingen behandling
O:

PICO 4.0
P: Børn og unge med OCD
I: Manualiseret familiebaseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 6 sessioner
C: Manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 6 sessioner
O:

PICO 5.0
P: Børn, unge og voksne med OCD
I: Manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD i gruppe format. Varighed: Mindst 6 sessioner
C: Manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD i individuelt format. Varighed: Mindst 6 sessioner
O:

PICO 6.0
P: Børn, unge og voksne med OCD, som har indikation for kognitiv adfærdsterapi (KAT)
I: Interventionsformen er manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 6 sessioner
C: Interventionsformen er manualiseret enten Acceptance commitment terapi (ACT), Mindfullnessbaseret terapi eller metakognitiv terapi Varighed: mindst 6 sessioner
O:

PICO 7.0
P: Børn og unge (<18 år) med moderat til svær OCD (CY-BOCS >18). Ingen behandling indenfor de sidste 6 mdr for OCD.
I: Interventionsformen er manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 10 sessioner
C: Interventionsformen er kombinationsbehandlingen af manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD og et SSRI-præparat. Varighed: mindst 10 sessioner terapi og mindst 12 ugers behandling med SSRI
O:

PICO 8.0
P: Voksne (>18) med moderat til svær OCD (Y-BOCS > 18). Ingen behandling for OCD indenfor de sidste 6 mdr.
I: Interventionsformen er manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 10 sessioner
C: Interventionsformen er kombinationsbehandlingen af manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD og et SSRI-præparat. Varighed: mindst 10 sessioner terapi og mindst 12 ugers behandling med SSRI
O:

PICO 9.0
P: Børn, unge og voksne med moderat til svær OCD (> 18 CY-BOCS/Y-BOCS), som ikke har haft min. 30 % symptomreduktion efter 10 sessioner kognitiv adfærdsterapi (KAT) med eller uden kombinationsbehandling med antidepressiva i 12 uger.
I: Interventionsformen er udvidet manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: mindst 5 sessioner yderligere
C: Interventionsformen er standard manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD. Varighed: maksimalt 14 sessioner.
O:

PICO 10.0
P: Voksne (>18 år) som fortsat har svær OCD (Y-BOCS > 24 eller CGI-S?4), efter kombination af kognitiv adfærdsterapi (KAT) og antidepressiva.
I: Kombinationsbehandling bestående af manualiseret kognitiv adfærdsterapi for OCD og et SSRI-præparat samt augmentationsbehandling med et atypisk antipsykotikum i lav dosering. Varighed: mindst 6 uger
C: Fortsat kombinationsbehandling bestående af kognitiv adfærdsterapi og et SSRI-præparat Varighed: mindst 6 uger
O:

PICO 11.0
P: Børn, unge og voksne med OCD, der er i antidepressiv behandling for OCD. OCD skal være i remission (Y-BOCS/CY-BOCS score?9)
I: Behandling med SSRI min. 12 måneder efter remission af symptomerne
C: Behandling med SSRI i 6 mdr efter remission af symptomerne
O: