National klinisk retningslinje for øvre Dysfagi - Opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Feb 21, 2019
Published Date Feb 21, 2019
Contact
Disclaimer

Dette er en digital version af retningslinjen, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen d. 17.december 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Voksne (>18) med symptomer på øvre dysfagi
I: Systematisk opsporing via beskrevet procedure til identifi-kation af øvre dysfagi
C: Ingen systematisk opsporing med beskrevet procedure til identi-fikation af øvre dysfagi
O:

PICO 4.1
P: Voksne (>18) i risiko for øvre dysfagi
I: Systema-tisk klinisk under-søgelse af symptomer på øvre dysfagi
C: Klinisk under-søgelse, der udelukkende inkluderer vurdering af synke-funktionen via enkelt-konsistens
O:

PICO 5.1
P: Voksne (>18) med symptomer på øvre dysfagi påvist ved klinisk undersøgelse
I: Klinisk under-søgelse suppleret med endo-skopisk (FEES)el. radio-logisk (FVES) under-søgelse af synke-funktionen
C: Klinisk udredning uden instrumen-tel under-søgelse
O:

PICO 6.1
P: Voksne (>18 år) med øvre dysfagi, og som har nedsat funktionsevne mht. selv at kunne varetage og udføre sikker fødeindtagelse i forbindelse med måltider.
I: Målrettet assistance udført af pleje- eller omsorgs-person under måltider sammen med standard-behandling
C: Standard-behandling uden målrettet professionel assistance under måltider
O:

PICO 7.1
P: Voksne personer (>18 år) med øvre dysfagi
I: Træning i spise- og drikke-aktivitet sammen med standard-behandling
C: Standard-behandling uden tillæg af træning i spise- og drikke-aktivitet.
O:

PICO 8.1
P: Voksne (>18 år) med øvre dysfagi, og som har aktivitetsbegrænsninger i forhold til selv at varetage egen mundhygiejne
I: Intensiveret mund-hygiejne
C: Sædvanlig mund-hygiejne
O:

PICO 9.1
P: Voksne (> 18 år) med øvre dysfagi, hvor problemet er nedsat bevægelse, koordination, styrke og/eller udholdenhed af tungens funktioner, der medfører svækket synke-effektivitet og - sikkerhed.
I: Senso- motorisk træning af tungens funktioner sammen med standard behandling
C: Standard behandling uden tillæg af senso- motorisk træning af tungen
O:

PICO 10.1
P: Voksne personer(>18 år) med midlertidigt behov for cuffet trakealkanyle pga. øvre dysfagi
I: Tværfaglig intervention baseret på lokal retnings-linje og flowcharts for forma-liseret og syst-matisk afcuffning og deka-nylering
C: Standard-behandling uden ergo-terapeutisk og fysio-terapeutisk indsats
O: