National Klinisk Retningslinje for Psoriasis

Main Editor Sundhedsstyrelsen
Language dk
Last Update Aug 22, 2019
Published Date Aug 22, 2019
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation.

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 3.1
P: Patienter med psoriasis vulgaris, der har haft utilstrækkelig effekt efter 28 dages daglig evidensbaseret topikal behandling
I: Seponering af igangværende topikal behandling evt. med henblik på behandlingsskift
C: Fortsættelse af topikal behandling (vedligeholdelsesbehandling)
O:

PICO 4.1
P: Patienter med moderat til svær Psoriasis vulgaris
I: nUBV (2-3 gange ugentligt i 6-12 uger)
C: Methotrexate (10-25 mg 1 gang ugentligt)
O:

PICO 5.1
P: Patienter med moderat til svær Psoriasis vulgaris, som ikke har responderet på topikal eller lysbehandling
I: Acitrein behandling (25-75 mg dgl)
C: Placebo
O:

PICO 6.1
P: Psoriasis vulgaris
I: Saltvandsbade + sollys (ophold på 4 uger)
C: nUVB (2-3 gange ugentligt i 6-12 uger)
O:

PICO 7.1
P: Psoriasis vulgaris
I: Saltvandsbade + sollys (ophold på 4 uger)
C: nUVB (2-3 gange ugentligt i 6-12 uger)
O:

PICO 8.1
P: Psoriasis vulgaris
I: Saltvandsbade + nUVB lysbehandling (4 ugers ophold)
C: Methotrexate (10-25 mg 1 gang ugentligt)
O:

PICO 9.1
P: Psoriasis vulgaris
I: Saltvandsbade + nUVB lysbehandling (4 ugers ophold)
C: Methotrexate (10-25 mg 1 gang ugentligt)
O:

PICO 10.1
P: Patienter med psoriasis vulgaris uden kendt psoriasis artritis
I: Systematisk opsporing af ledsygdom regelmæssigt (f.eks årligt) med et valideret screenings redskab F.eks. PEST, TOPAS, PAQ eller PASE
C: Ingen systematisk opsporing
O:

PICO 11.1
P: Patienter med Psoriasis vulgaris uden kendt hjertekarsygdom.
I: Systematisk opsporing (regelmæssig udredning) for diabetes og/eller øget risiko for hjerte-kar-sygdom
C: Ingen systematisk opsporing
O:

PICO 5.2
P: Patienter med moderat til svær Psoriasis vulgaris, som ikke har responderet på topikal eller lysbehandling
I: Methrotrexat (MTX) (10-25mg x 1 ugl)
C: Placebo
O: