National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling hos børn og unge med astma

Main Editor Sundhedsstyrelsen, 2015
Language dk
Last Update Apr 9, 2019
Published Date Apr 9, 2019
Contact
Disclaimer

Sundhedsstyrelsen d. 20. oktober 2015. Den oprindelige version findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter og pårørende kan også orientere sig i retningslinjerne. Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten (samt pårørende til børn og unge patienter), når de vælger behandling.

Sponsors Sundhedsstyrelsen
Abstract

PICOS
PICO 3.0
P: Børn og unge med astma
I: Planlagte, regelmæssige kliniske kontroller
C: Ingen planlagte, regelmæssige kliniske kontroller
O:

PICO 4.0
P: Børn og unge med astma
I: Struktureret patientuddannelse
C: Ingen struktureret patient-uddannelse
O:

PICO 5.0
P: Børn og unge med astma
I: Opdateret, individuel, skriftlig behandlingsplan ved hver klinisk kontol
C: Ingen individuel skriftlig behandlingsplan
O:

PICO 6.0
P: Børn over 5 år og unge med astma
I: Interventioner med konditionsforberende aktiviteter
C: Barnets sædvanlige aktivitets niveau
O:

PICO 7.0
P: Børn og unge med astma, der er overvægtige
I: Tiltag til relativ reduktion af BMI
C: Ingen tiltag til relativ reduktion af BMI aktivitets niveau)
O:

PICO 8.0
P: Børn og unge med astma og kendt symptomgivende sensiblisering for pelsbærende dyr.
I: Afskaffe eksisterende pelsbærende kæledyr, for hvilke(t) barnet er kendt allergisk for
C: Beholde eksisterende pelsærende kæledyr, for hvilke(t) barnet er kendt allergisk for
O:

PICO 9.0
P: Børn og unge med astma og kendt husstøvmideallergi
I: Et eller flere tiltag i soverummet og/eller multifacetterede tiltag til allergen- sanering i hjemmet
C: Ingen tiltag (vanlig rengøring)
O:

PICO 10.0
P: Børn og unge med astma, der eksponeres dagligt for tobaksrøg i omgivelser
I: Observationelle studier
C: Røgfrit miljø
O: