National klinisk retningslinje for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type - ikke gældende

Published by Sundhedsstyrelsen on Mar 6, 2023

Disclaimer

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer er systematisk udarbejdede udsagn med inddragelse af relevant sagkundskab. Nationale kliniske retningslinjer kan bruges af fagpersoner, når de skal træffe beslutninger om passende og god klinisk sundhedsfaglig ydelse i specifikke situationer. De nationale kliniske retningslinjer er offentligt tilgængelige, og patienter kan også orientere sig i retningslinjerne.

Nationale kliniske retningslinjer klassificeres som faglig rådgivning, hvilket indebærer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler relevante fagpersoner at følge retningslinjerne. De nationale kliniske retningslinjer er ikke juridisk bindende, og det vil altid være det faglige skøn i den konkrete kliniske situation, der er afgørende for beslutningen om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse. Der er ingen garanti for et succesfuldt behandlingsresultat, selvom sundhedspersoner følger anbefalingerne. I visse tilfælde kan en behandlingsmetode med lavere evidensstyrke være at foretrække, fordi den passer bedre til patientens situation. Sundhedspersoner skal generelt inddrage patienten, når de vælger behandling.


ISBN: 978-87-7014-093-5

Sponsors

Sundhedsstyrelsen

Contact

Abstract

Language

dk

PICOS

PICO 30.0

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
Intervention
Oversat og valideret screeningsinstrument for personlighedsforstyrrelser
Comparator
Struktureret personlighedsinterview
Outcomes

PICO 40.0

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DMS's klassifikationssystem
Intervention
Struktureret personlighedsinterview (f.eks. SCID-II)
Comparator
Ustruktureret klinisk interview
Outcomes

PICO 40.1

Population
Patienter som har fået diagnosticeret Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
Intervention
Psykoedukation
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 50.1

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
Intervention
Multimodal behandlingsprogram
Comparator
Unimodal behandlingsprogram
Outcomes

PICO 60.0

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
Intervention
Psykoterapi i 12 måneder eller længere
Comparator
Psykoterapi i 12 måneder eller kortere
Outcomes

PICO 70.1

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DMS's klassifikationssystem
Intervention
Psykoterapeutisk behandlingsforløb med jævnlig, struktureret monitorering af effekt ved brug af validerede instrumenter
Comparator
Psykoterapeutisk behandlingsforløb uden jævnlig, struktureret monitorering af effekt ved brug af validerede instrumenter
Outcomes

PICO 80.0

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
Intervention
Individuelle planer for håndtering af kriseperioder er udarbejdet
Comparator
Ingen individuelle planer for håndtering af kriseperioder
Outcomes

PICO 90.0

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, boderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikations system
Intervention
Antidepressiv medicin, opdelt på SSRI og lignende antidepressiva, TCA, MAO-hæmmer
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 100.0

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikations system.
Intervention
Stemningsstabiliserende medicin, opdelt på Carbamazepin, Valproat, Lamotrigin, Topiramat
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 110.0

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DMS's klassifikations system
Intervention
Farmakologisk behandling med psykofarmaka, opdelt på Aripiprazol, Olanzapin, Ziprasidon, Haloperidol
Comparator
Placebo
Outcomes

PICO 210.1

Population
2014 udgaven Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DMS's klassifikationssystem
Intervention
Psykoterapeutisk behandlingsforløb med jævnlig, struktureret monitorering af effekt ved brug af validerede instrumenter
Comparator
Psykoterapeutisk behandlingsforløb
Outcomes

PICO 210.2

Population
Gammel udgave_Patienter som har fået diagnosticeret Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
Intervention
Psykoedukation
Comparator
Vanlig behandling
Outcomes

PICO 210.3

Population
Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
Intervention
Multimodalt behandlingsprogram
Comparator
Unimodalt behandlingsprogram
Outcomes

PICO 210.4

Population
2014 udgaven Patienter som har fået diagnosticeret Emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
Intervention
Psykoedukation i tillæg til usual care (minimumskrav skal defineres i forhold til struktur, indhold varighed i inkluderede studier)
Comparator
Usual care
Outcomes

PICO 210.5

Population
2014 udgaven Patienter som har fået diagnosen Emotionel ustabil personlighedstruktur, borderline type (F.60.31) i henhold til ICD-10 og DSM's klassifikationssystem
Intervention
Specialiseret multimodal behandlingsprogram. Minimumskrav: Struktureret, manualiseret psykoterapi, ved individuelt, i gruppe eller individuelt og i gruppe kombineret med mindst yderligere én (eller to) af følgende modaliteter som f.eks. psykoedukation, kropsterapi, kunstterapi eller lignende
Comparator
Unimodal psykoterapeutisk behandling - individuelt eller i gruppe
Outcomes