Nasjonal faglig retningslinje om gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (HØRINGSUTKAST)

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update May 4, 2019
Published Date May 4, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Kvinner i fertil alder i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
I: Informasjon om familieplanlegging og anbefale bruk av prevensjon
C: Ikke gi informasjon om familieplanlegging og/eller anbefale bruk av prevensjon
O:

PICO 1.2
P: Kvinner i fertil alder i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
I: Buprenorfin
C: Metadon
O:

PICO 1.3
P: Kvinner i fertil alder i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
I: Dosereduksjon
C: Opprettholde dose
O: