Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 1.0
P: ,
I: ,
C: ,
O: ,

PICO 2.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 5.0
P: Reconstructive vascular surgery/Arteriell rekonstruksjon
I: Antibiotic prophylaxis/Antibiotikaprofylakse, ethvert middel
C: Placebo or no treatment/Placebo eller ingen behandling
O:

PICO 5.0
P: Arterial reconstruction with grafts/ Arteriell rekonstruksjon med kunstgraft
I: Rifampicin soaking/Rifampicinimpregnering
C: Ordinary graft/Ordinære graft
O:

PICO 7.0
P:
I:
C:
O:

PICO 8.0
P: Ortopedisk kirurgi eller artroskopi eller leddproteser eller osteosynteser eller implantater
I: Antibiotikaprofylakse
C: Placebo
O:

PICO 8.0
P: Ortopedisk kirurgi eller artroskopi eller leddproteser eller osteosynteser eller implantater
I: Antibiotikaprofylakse
C: Placebo
O:

PICO 9.0
P: Plastikkirurgi
I: Antibiotikaprofylakse
C: Placebo eller ingen antibiotikaprofylakse
O:

PICO 10.0
P: ØNH kirurgi
I: Antibiotikaprofylakse
C: Placebo
O:

PICO 10.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 11.0
P: Pasienter for bryskreftkirurgi
I: Antibiotikaprofylakse
C: Annen antibiotikaprofylakse, placebo eller ingen
O:

PICO 2.0
P: Sepsis med ukjent infeksjonsfokus
I: Antibiotikabehandling
C: Penicillin/aminoglykosid kombinasjonsbehandling versus bredspektret betalaktam monoterapi
O:

PICO 3.0
P: Pasienter med myelomatose og febril nøytropeni
I: behandling med aminoglykosider
C: ikke behandling med aminoglykosider
O:

PICO 3.0
P: Kreftpasienter med febril nøytropeni og gramnegativ bakteriemi eller Pseudomonas bakteriemi
I: dobbel gramnegativ dekning, eventuelt spesifisiert som betalaktam + aminoglykosid eller betalaktam + fluorokinolon
C: enkel gramnegativ/Pseudomonas antibiotikabehandling (mest aktuelt betalaktam monoterapi, eller ceftazidim eller meropenem eller piperacillin/tazobactam
O:

PICO 3.0
P: Kreftpasienter med febril nøytropeni
I: aminoglykosid > 3 mg/kg
C: aminoglykosid < 3 mg/kg
O:

PICO 1.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 4.0
P: Pasienter med mistenkt eller bekreftet pacemaker-relatert infeksjon
I: Terapi med antibiotika av en fornuftig type og dose vurdert ut fra kunnskap om etiologiske agens, kombinert med skifte av fremmedlegemet
C: Terapi med med antibiotika som over, men uten skifte av pacemaker
O:

PICO 4.0
P: Pasienter med mistenkt eller bekreftet pacemaker-relatert infeksjon
I: Terapi med antibiotikum (event. kombinasjon) av fornuftig type og dose vurdert ut fra kunnskap om etiologiske agens, kombinert med skifte av fremmedlegemet
C: Terapi med annet antibiotikum (event. kombinasjon) av fornuftig type og dose vurdert ut fra kunnskap om etiologiske agens, kombinert med skifte av fremmedlegemet
O:

PICO 4.0
P: Pasienter som skal få implantert transvenøs pacemaker eller intrakardiell defibrillator (ICD)
I: Antibiotikaprofylakse gitt (valgt ut fra type og dose etter empirisk vanlige agens)
C: Ingen antibiotikaprofylakse gitt
O:

PICO 5.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 1.0
P: Pasienter med bakteriell meningititt
I: Empirisk terapi (ukjent etiologi)
C: Penicillin, cefalosporiner
O:

PICO 1.0
P: Voksen hospitalisert pasient, H influenzae meningitt
I: Antibiotikabehandling
C: 3. generasjon cefalopsporiner vs cefuroksim vs ampicillin
O:

PICO 1.0
P: Voksen hospitalisert pasient, H influenzae meningitt
I: Antibiotikabehandling
C: 3. gen cefalosporin vs. kloramfenikol vs. meropenem vs. kinolon
O:

PICO 1.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 2.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 2.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 3.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 3.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 7.0
P: Klinisk diagnostisert otitis media
I: Vente og se resept (forsinket antibiotikabehandling)
C: Antibiotika ved diagnose
O:

PICO 7.0
P: Klinisk diagnostisert akutt otitis media
I: 5 dagers antibiotikabehandling
C: 10 dagers antibiotikabehandling
O:

PICO 7.0
P: Henviste fra førstelinjetjenesten og pasienter på andre avdelinger
I: Fenoksymetylpenicillin
C: Placebo
O:

PICO 7.0
P: Henvist fra førstelinjen
I: Antibiotika og kirurgi
C: Ett antibiotikaregime mot et annet
O:

PICO 7.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 7.0
P: Henviste fra førstelinjetjenesten og pasienter på andre avdelinger
I: Fenoksymetylpenicillin
C: Placebo
O:

PICO 7.0
P: Henvist fra førstelinjetjenesten
I: Antibiotika og kirurgi
C: Ett antibiotikaregime mot et annet
O:

PICO 8.0
P: Pasienter med samfunnservervet pneumoni
I: Amoksicillin / klavulanat
C: Ceftriakson
O:

PICO 8.0
P: Sykehuservervet pneumoni
I: Benzylpenicillin og aminoglykosid
C: Cefalosporiner
O:

PICO 8.0
P: Sykehuservervet pneumoni
I: Kortvarig behandling, 7 dager
C: Langvarig behandling, 14 dager
O:

PICO 8.0
P: Intubert/tracheostomerte pasienter med klinisk og bakteriologisk definert pneumoni
I: Antibiotikabehandling
C: Ulike regimer mot hverandre
O:

PICO 8.0
P: Intubert/tracheostomerte pasienter med klinisk og bakteriologisk definert pneumoni
I: Antibiotikabehandling
C: 7 dager versus 14 dagers behandling
O:

PICO 8.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 8.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 8.0
P: Pasienter med eksaserbasjon av kronisk bronkitt
I: Antibiotika
C: Placebo
O:

PICO 8.0
P: Aspirasjonspneumoni
I: Penicillin
C: Penicillin og metronidazol
O:

PICO 8.0
P: Aspirasjonspneumoni
I: Penicillin
C: Klindamycin
O:

PICO 9.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.0
P: Pasienter med Clostridium difficile-assosiert diare
I: Vankomycin
C: Placebo, metronidazol, teikoplanin, bacitracin, fusidin, nitazoksanid, rifamiksin, fidaksomicin
O:

PICO 9.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 9.0
P: Pasienter med akutt nektrotiserende pankretitt
I: Profylaktisk antibiotika
C: Ikke antibiotika
O:

PICO 9.0
P: Pasienter med infiserte pankreasnekroser
I: Karbapenemer
C: Andre antibiotika
O:

PICO 10.0
P: Ikke-gravide kvinner med ukomplisert cystitt
I: Pivmecillinan
C: Placebo
O:

PICO 10.0
P: Kvinner i alle aldre med tre eller fler urinveisinfksjoner årlig (“residiverende UVI”)
I: Tranebærsaft som profylaktikum
C: Ethvert konvensjonelt profylaktisk agens ("non-inferiority") ELLER placebo (signifikant effekt)
O:

PICO 10.0
P: Kvinner i alle aldre med tre eller fler urinveisinfksjoner årlig (“residiverende UVI”)
I: Metenamine hippurate som profylaktikum
C: Ethvert konvensjonelt profylaktisk agens ("non-inferiority") ELLER placebo (signifikant effekt)
O:

PICO 10.0
P: Voksen mann med akutt urinveisinfeksjon som krever behandling i sykehus
I: Ethvert antibiotikaregime (peroralt eller parenteralt)
C: Ethvert annet (alternativt) antibiotikaregime (peroralt eller parenteralt)
O:

PICO 10.0
P: Ikke-gravid kvinne med akutt (evt. alvorlig) pyelonefritt som krever sykehusinnleggelse
I: Ethvert antibiotikaregime (peroralt eller parenteralt)
C: Et annet /alternativt) antibiotikaregime
O:

PICO 10.0
P: Ikke-gravid kvinne med akutt (evt. alvorlig) pyelonefritt som krever sykehusinnleggelse
I: Mecillinam eller pivmecillinam
C: Et annet /alternativt) antibiotikaregime
O:

PICO 10.0
P: Voksen mann med akutt (evt. alvorlig) pyelonefritt som krever sykehusinnleggelse
I: Ethvert antibiotikartegome (peroralt eller parenteralt)
C: Et annet /alternativt) antibiotikaregime
O:

PICO 10.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 10.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 11.0
P: C. trachomatis positiv
I: Doksyklin100 mg peroralt to ganger daglig i 7 dager
C: Azitromycin 1 g peroralt i enkelt dose
O:

PICO 11.0
P: M. genitalium positiv
I: Azitromycin enkelt 500-mg dose gitt dag 1 og 250-mg doser administrert på dag 2–5
C: Azitromycin 1 g peroralt i enkelt dose
O:

PICO 12.0
P:
I:
C:
O:

PICO 12.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 12.0
P: Pasienter med klinisk diagnose leddproteseinfeksjon
I: Intravenøs antibiotika behandling
C: Peroral antibiotikabehandling
O:

PICO 12.0
P: Posttraumatisk osteomyelitt eller postoperativ osteomyelitt
I: Antibiotikabehandling
C: Intravenøs og per oral antibiotika behandling
O:

PICO 1.0
P: Voksne ( > 16 år) pasienter som har erysipelas
I: Behandling med Penicillin
C: Behandling med annet antibiotikum
O:

PICO 2.0
P: Pasienter med abscess
I: Antibiotika og drenasje
C: Kun drenasje
O:

PICO 3.0
P: Pasienter med nekrotiserende fasciitt forårsaket av gruppe A streptokokker
I: Behandling med klindamycin
C: Behandling uten klindamycin
O:

PICO 3.0
P: Pasienter med invasiv sykdom forårsaket av gruppe A streptokokker
I: Behandling med proteinsyntesehemmer
C: Behandling uten proteinsyntesehemmer
O:

PICO 3.0
P: Pasienter med nekrotiserende fasciitt forårsaket av gruppe A streptokokker
I: Behandling med klindamycin
C: Behandling uten klindamycin
O:

PICO 3.0
P: Pasienter med invasiv sykdom forårsaket av gruppe A streptokokker
I: Behandling med proteinsyntesehemmer
C: Behandling uten proteinsyntesehemmer
O:

PICO 4.0
P: Voksne ( > 16 år) pasienter med overfladisk postoperativ sårinfeksjon
I: Behandling med antibiotika
C: Behandling uten antibiotika
O:

PICO 5.0
P: Bakteriell mastitt hos ammende kvinner
I: Antibiotika + melkeuttømming
C: Melkeuttømming alene
O:

PICO 6.0
P: Voksne ( > 16 år ) pasienter som har kroniske sår
I: Behandling med systemisk antibiotika
C: Behandling uten antibiotika
O:

PICO 7.0
P: NOTSET!
I: NOTSET!
C: NOTSET!
O:

PICO 8.0
P: Personer med dyre- eller menneskebitt
I: Profylakse med antibiotika
C: Ingen profylakse
O:

PICO 1.0
P: Per soner med dyre- eller menneskebitt
I: Profylakse med antibiotika
C: Ingen profylakse
O:

PICO 9.0
P: Voksne ( > 16 år) med infisert eksem
I: Behandling med systemiske antibiotika
C: Behandling uten antibiotika
O:

PICO 14.0
P: Personer > 15 år med EM (tidlig hudmanifestasjon av borreliainfeksjon) , amoxicillin J01CA04, erythromycin J01FA01, doxycycline A01AB22, Borrelia Infections D001899, Borrelia burgdorferi D025065, ,
I: Peroral: Fenoksymetylpenicillin, amoksicillin, doksysyklin, erytromycin, azitromycin , amoxicillin J01CA04, erythromycin J01FA01, doxycycline A01AB22, Borrelia Infections D001899, Borrelia burgdorferi D025065, ,
C: Peroral: Fenoksymetylpenicillin, amoksicillin, doksysyklin, erytromycin, azitromycin , amoxicillin J01CA04, erythromycin J01FA01, doxycycline A01AB22, Borrelia Infections D001899, Borrelia burgdorferi D025065, ,
O: , amoxicillin J01CA04, erythromycin J01FA01, doxycycline A01AB22, Borrelia Infections D001899, Borrelia burgdorferi D025065, ,

PICO 14.0
P: Voksne med ACA
I: Behandling med antibiotika
C: Ulike typer antibiotika, doser eller varighet av behandling
O:

PICO 14.0
P: Voksne pasienter med nevroborreliose
I: Behandling med antibiotika
C: Ulike typer antibiotika, doser eller varighet av behandling
O:

PICO 14.0
P: Voksne pasienter med Post-Lyme syndrom
I: Behandling med antibiotika
C: Ulike typer antibiotika, doser eller varighet av behandling
O:

PICO 14.0
P: Musculoskeletal borreliose/LA hos voksne > 18 år
I: Behandling med ceftriakson
C: Behandling med annet antibiotikum
O:

PICO 14.0
P: Voksne pasienter med Lyme karditt
I: Behandling med antibiotika
C: Ulike typer antibiotika
O: