Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 4.1
P: Personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom, eller med kjent slik sykdom
I: Begrenset alkoholinntak tilsvarende maksimalt 2 enheter daglig for menn og 1 enhet daglig for kvinner
C: Ingen begrensning i alkoholinntak
O:

PICO 5.1
P: Personer med påvist for høyt blodtrykk
I: Medikamentell blodtrykksbehandling
C: Ingen behandling/placebo
O:

PICO 6.1
P: Pasienter med påvist koronarsykdom, hjerneinfarkt/TIA og perifer aterosklerose
I: Acetylsalicylsyre 75 mg daglig, subsidiært annen platehemmer (klopidogrel 75 mg daglig.)
C: Ingen behandling (placebo)
O:

PICO 7.1
P: Personer eldre enn 75 år med kjent hjerte- og karsykdom eller økt risiko for slik sykdom
I: Behandling med statin
C: Ingen behandling/placebo
O:

PICO 4.2
P: Personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom
I: Råd og tiltak for økt fysisk aktivitet
C: Ingen tiltak
O:

PICO 5.2
P: Pasienter med økt risiko for hjerte- og karsykdom grunnet f. eks. røyking, lipidforstyrrelser, høyt blodtrykk og familiær belastning, men uten manifest hjerte- og karsykdom
I: Acetylsalicylsyre 75 mg daglig, subsidiært annen platehemmer (klopidogrel 75 mg daglig)
C: Ingen behandling (placebo)
O:

PICO 6.2
P: Individer med hjerte- og karsykdom
I: Legemiddelbehandling med statiner
C: Ingen behandling
O:

PICO 7.2
P: Personer med alder over 75 år
I: Medikamentell blodtrykksbehandling
C: Ingen behandling/placebo
O:

PICO 4.3
P: Personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom, eller med kjent slik sykdom
I: Tiltak for å fremme røykeslutt
C: Ingen tiltak for røykeslutt
O:

PICO 5.3
P: Personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom
I: Behandling med statin
C: Ingen behandling/placebo
O:

PICO 6.3
P: Personer med kjent aterosklerotisk hjerte- og karsykdom
I: Behandling med ACE-hemmer eller som 2. valg Angiotensin II-antagonist
C: Ingen behandling/placebo
O:

PICO 4.4
P: Personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom, eller med kjent slik sykdom
I: Kostråd basert på middelhavskostholdet
C: Ingen kostrådgivning
O:

PICO 6.4
P: Pasienter med akutt og kronisk koronarsykdom
I: Behandling med betablokker
C: Ingen behandling/placebo
O:

PICO 4.5
P: Personer med kjent koronar hjertesykdom
I: Trening og treningsbasert rehabilitering
C: Ingen tiltak for økt fysisk trening
O:

PICO 6.5
P: Pasienter med kjent hjerte- og karsykdom
I: Medikamentell blodtrykksbehandling
C: Ingen behandling (placebo)
O: