Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0–20 år

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer


Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 1.1
P: Barn og unge 0–18 år
I: Undersøkelse av alle barn ved bestemte aldre, ellers etter individuell vurdering
C: Undersøkelse av alle etter individuell vurdering
O:

PICO 2.1
P: Barn 0–18 år Dental caries K02,
I: Tannpuss med fluortannkrem ved forskjellige konsentrasjoner og pussefrekvens Dental caries K02,
C: Dental caries K02,
O: Dental caries K02,

PICO 3.1
P: Barn og unge og deres foreldre
I: God kommunikasjon og tilretteleggelse for et godt pasientbesøk
C: NOTSET!
O:

PICO 4.1
P: Barn og unge 0–18 år
I: Kombinasjoner av individuelle tiltak for å behandle initiale karieslesjoner hos barn og unge
C: Ingen kombinerte individuelle behandlingstiltak
O:

PICO 5.1
P: Barn 0–18 år
I: Liste med funn som kan gi grunn til mistanke om mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt
C: Ingen slik liste
O:

PICO 1.2
P: Barn 0–18 år
I: Utføre kariesrisikovurdering av barn og unge
C: Ingen kariesrisikovurdering
O:

PICO 2.2
P: Barn 0–18 år
I: Kostholdsveiledning
C: Ingen kostholdsveiledning
O:

PICO 3.2
P: Barn og unge 0–18 år
I: Invandrerbakgrunn, lav sosioøkonomisk status, utdanning, inntekt, familiesituasjon
C: NOTSET!
O:

PICO 4.2
P: Barn 6–18 år
I: Fissurforsegling over initial karies i tillegg til bruk av fluortannkrem
C: Kun bruk av fluortannkrem
O:

PICO 1.3
P: Barn 0–18 år
I: Bite-wing røntgen (BW) av alle barn i bestemte aldersgrupper, ut over dette røntget etter individuell vurdering
C: Ingen BW eller BW på indikasjon
O:

PICO 2.3
P: Foreldre med barn i alderen 0–6 år
I: Ekstra informasjon og opplæring av foreldre i god tannhelseatferd
C: Ingen ekstra tiltak for foreldre
O:

PICO 3.3
P: Barn med høy forekomst av eller økt risiko for karies/tannsykdom
I: Involvering av og samarbeid med barnets familie
C: Ingen tiltak overfor familien
O:

PICO 4.3
P: Barn med initiale karieslesjoner
I: Pensling med fluorlakk i tillegg til fluortannkrem
C: Kun fluortannkrem
O:

PICO 1.4
P: Barn og unge
I: En standardisert prosedyre for gjennomføring av en god undersøkelse
C: Ingen standardisert prosedyre
O:

PICO 2.4
P: Barn 0–18 år
I: Pensling med fluorlakk i tillegg til fluortannkrem
C: Kun fluortannkrem eller andre forebyggende tiltak
O:

PICO 3.4
P: Barn med uheldig tannhelseatferd
I: Tiltak for å endre uheldig tannhelseatferd
C: Ingen tiltak/tradisjonell praksis
O:

PICO 4.4
P: Barn 7–18 år med aktiv initial karies
I: Daglig skyll med 0,2% natriumfluorid i tillegg til fluortannkrem
C: Fluortannkrem
O:

PICO 2.5
P: Barn 0–18 år
I: Andre fluortilskudd i tillegg til tannpuss to ganger daglig med fluortannkrem
C: Ingen fluortilskudd i tillegg
O:

PICO 3.5
P: Barn 6–18 år
I: Fissurforsegling
C: Ingen fissurforsegling eller andre forebyggende tiltak
O:

PICO 4.5
P: Barn og unge 7–18 år
I: Applikasjoner av høyt konsentrert fluorgel i tillegg til fluortannkrem
C: Kun bruk av fluortannkrem
O:

PICO 2.6
P: Barn og unge med gingivitt eller approksimal initialkaries
I: Bruk av tanntråd i tillegg til tannpuss
C: Bare tannpuss
O:

PICO 3.6
P: Barn av foreldre med alvorlig somatisk sykdom eller skade, psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet
I: Høy oppmerksomhet og tett oppfølging av barn til foreldre med slike lidelser
C: Ingen spesielle tiltak mot målgruppen
O:

PICO 2.7
P: Ungdommer som snuser/røyker
I: Tiltak for snus-/røykeslutt i forbindelse med besøk på tannklinikken
C: Ingen spesielle tiltak
O: