Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 5.1
P: Barn og unge med spiseforstyrrelser Eating disorders F50,
I: Familiebasert behandling spesifikt for spiseforstyrrelser Eating disorders F50,
C: Ingen inkludering av familie eller andre omsorgspersoner Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,

PICO 6.1
P: Personer med anoreksi Anorexia nervosa F50.0,
I: Selvhjelp Anorexia nervosa F50.0,
C: Ventelieste, placebo/attention control Anorexia nervosa F50.0,
O: Anorexia nervosa F50.0,

PICO 1.1
P: Pasienter, både barn, unge og voksne med potensiell spiseforstyrrelse Eating disorders F50,
I: Utreding i primærhelsetjenesten med god anamnese i forhold til både psykiske og somatiske sider ved en eventuell spiseforstyrrelse Eating disorders F50,
C: Annen anamnese/utredning Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,

PICO 2.1
P: Pasienter, både barn, unge og voksne med potensielt spiseforstyrrelse Eating disorders F50,
I: Systematiske somatiske vurderinger Eating disorders F50,
C: Manglende somatiske vurderinger Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,

PICO 8.1
P: Pasienter med spiseforstyrrelser Eating disorders F50,
I: Intensivert poliklinisk oppfølging Eating disorders F50,
C: Ordinær poliklinisk oppfølging Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,

PICO 9.1
P: Personer med bulimia nervosa Bulimia nervosa F50.2,
I: Kognitiv adfersterapi Bulimia nervosa F50.2,
C: Andre psykoterapier Bulimia nervosa F50.2,
O: Bulimia nervosa F50.2,

PICO 10.1
P: Unge med spiseforstyrrelse Eating disorders F50,
I: Familiebasert behandling spesifikt for spiseforstyrrelser Eating disorders F50,
C: Individuell behandling Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,

PICO 11.1
P: Pasienter med anoreksia nervosa Anorexia nervosa F50.0, ANTIDEPRESSANTS N06A,
I: Antidepressiva Anorexia nervosa F50.0, ANTIDEPRESSANTS N06A,
C: Ingen bruk av antidepressiva / placebo Anorexia nervosa F50.0, ANTIDEPRESSANTS N06A,
O: Anorexia nervosa F50.0, ANTIDEPRESSANTS N06A,

PICO 12.1
P: Mennesker med anorexia nervosa Anorexia nervosa F50.0,
I: Vektutvikling 1,0 - 1,5 kg/uken ved innleggelse Anorexia nervosa F50.0,
C: Vektutvikling 0,5 - 1,0 kg/uken ved innleggelse Anorexia nervosa F50.0,
O: Anorexia nervosa F50.0,

PICO 13.1
P: Gravide med anoreksi Pregnancy confirmed Z32.1,
I: Strukturert behandlings- og oppfølgingsopplegg (som psykologisk samtale, medisinsk oppfølging) Pregnancy confirmed Z32.1,
C: Vanlig svangerskapsomsorg Pregnancy confirmed Z32.1,
O: Pregnancy confirmed Z32.1,

PICO 14.1
P: Personer som både har en spiseforstyrrelse og diabetes Non-insulin-dependent diabetes mellitus E11, Insulin-dependent diabetes mellitus E10, Eating disorders F50,
I: Strukturert behandlingsopplegg med fokus på blodsukkerkontroll og regelmessige måltider og/eller i kombinasjon med psykologisk behandling Non-insulin-dependent diabetes mellitus E11, Insulin-dependent diabetes mellitus E10, Eating disorders F50,
C: Ingen tiltak eller annet tiltak Non-insulin-dependent diabetes mellitus E11, Insulin-dependent diabetes mellitus E10, Eating disorders F50,
O: Non-insulin-dependent diabetes mellitus E11, Insulin-dependent diabetes mellitus E10, Eating disorders F50,

PICO 6.2
P: Mennesker med bulimi Bulimia nervosa F50.2,
I: Selvhjelp Bulimia nervosa F50.2,
C: Venteliste Bulimia nervosa F50.2,
O: Bulimia nervosa F50.2,

PICO 2.2
P: Voksne pasienter med potensiell spiseforstyrrelse Eating disorders F50,
I: Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) og Clinical Impairment Assessment (CIA) Eating disorders F50,
C: Andre utredningsverktøy/instrumenter Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,

PICO 8.2
P: Pasienter med anoreksi Anorexia nervosa F50.0,
I: Henvisning til døgnbehandling Anorexia nervosa F50.0,
C: Poliklinisk oppfølging Anorexia nervosa F50.0,
O: Anorexia nervosa F50.0,

PICO 9.2
P: Voksne pasienter med anorexia nervosa Anorexia nervosa F50.0,
I: Kognitiv atferdsterapi Anorexia nervosa F50.0,
C: Andre former for psykoterapi Anorexia nervosa F50.0,
O: Anorexia nervosa F50.0,

PICO 11.2
P: Pasienter med anoreksia nervosa Anorexia nervosa F50.0, ANTIPSYCHOTICS N05A,
I: Antipsykotika (både typisk og atypisk) Anorexia nervosa F50.0, ANTIPSYCHOTICS N05A,
C: Placebo eller behandling uten antipsykotika Anorexia nervosa F50.0, ANTIPSYCHOTICS N05A,
O: Anorexia nervosa F50.0, ANTIPSYCHOTICS N05A,

PICO 12.2
P: Personer med spiseforstyrrelser Eating disorders F50,
I: KMI 19-20 som målvekt/stabiliseringsvekt Eating disorders F50,
C: KMI 18-19 som målvekt/stabiliseringsvekt Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,

PICO 6.3
P: Personer med overspisingslidelse Other eating disorders F50.8, Eating disorder, unspecified F50.9,
I: Selvhjelp Other eating disorders F50.8, Eating disorder, unspecified F50.9,
C: Venteliste, placebo/attention control Other eating disorders F50.8, Eating disorder, unspecified F50.9,
O: Other eating disorders F50.8, Eating disorder, unspecified F50.9,

PICO 2.3
P: Barn og unge med potensiell spiseforstyrrelse Eating disorders F50,
I: Strukturert kartleggingsinstrument Eating disorders F50,
C: Annen type utredning Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,

PICO 8.3
P: Pasienter med bulimia nervosa Bulimia nervosa F50.2,
I: Henvisning til døgnavdeling Bulimia nervosa F50.2,
C: Poliklinisk oppfølging Bulimia nervosa F50.2,
O: Bulimia nervosa F50.2,

PICO 9.3
P: Personer med overspisingslidelse Other eating disorders F50.8, Eating disorder, unspecified F50.9,
I: Kognitiv adferdsterapi Other eating disorders F50.8, Eating disorder, unspecified F50.9,
C: Andre psykoterapier Other eating disorders F50.8, Eating disorder, unspecified F50.9,
O: Other eating disorders F50.8, Eating disorder, unspecified F50.9,

PICO 11.3
P: Pasienter med bulimia nervosa Bulimia nervosa F50.2, fluoxetine N06AB03,
I: Antidepressiva Bulimia nervosa F50.2, fluoxetine N06AB03,
C: Placebo Bulimia nervosa F50.2, fluoxetine N06AB03,
O: Bulimia nervosa F50.2, fluoxetine N06AB03,

PICO 12.3
P: Mennesker med spiseforstyrrelse (AN, BM), og med påvist redusert bentetthet (osteporose, osteopeni) Anorexia nervosa F50.0, Bulimia nervosa F50.2, Osteoporosis, unspecified M81.9, Other specified disorders of bone density and structure M85.8,
I: Medikamentell behandling (bisfosfonat, hormoner, østrogen, p-piller, østrogenfrie p-piller raloxifen, progesteron, kombinasjonspiller) Anorexia nervosa F50.0, Bulimia nervosa F50.2, Osteoporosis, unspecified M81.9, Other specified disorders of bone density and structure M85.8,
C: Treatment as usual/ ikke bruk av medikamenter Anorexia nervosa F50.0, Bulimia nervosa F50.2, Osteoporosis, unspecified M81.9, Other specified disorders of bone density and structure M85.8,
O: Anorexia nervosa F50.0, Bulimia nervosa F50.2, Osteoporosis, unspecified M81.9, Other specified disorders of bone density and structure M85.8,

PICO 12.4
P: Pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse Eating disorders F50,
I: Somatisk behandling Eating disorders F50,
C: Manglende somatisk behandling Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,

PICO 12.5
P: Pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse Eating disorders F50,
I: Formalisert samarbeid mellom psykisk helsevern og somatisk fagfelt Eating disorders F50,
C: Manglende formalisert samarbeid mellom psykisk helsevern og somatisk fagfelt Eating disorders F50,
O: Eating disorders F50,