Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Main Editor Helsedirektoratet
Language no
Last Update Aug 13, 2019
Published Date Aug 13, 2019
Contact
Disclaimer

Sponsors
Abstract

PICOS
PICO 1.0
P: Gravide med svangerskapsdiabetes
I: Kost- og mosjonsveiledning, glukosemonitorering, samt insulin ved behov
C: Ingen behandling
O:

PICO 2.0
P: Kvinner med svangerskapsdiabetes
I: Lav-GI kosthold
C: Standard kostveiledning
O:

PICO 2.0
P: Kvinner med svangerskapsdiabetes
I: Lavkarbo kosthold
C: Standard kostveiledning
O:

PICO 2.0
P: Kvinner med svangerskapsdiabetes
I: Energirestriksjon
C: Standard kostholdsveiledning
O:

PICO 3.0
P: Gravide med svangerskapsdiabetes 0.14, ,
I: Metformin 0.14, ,
C: Insulin 0.14, ,
O: 0.14, ,

PICO 3.0
P: Gravide med svangerskapsdiabetes 0.14, ,
I: Glibenklamid (SU) 0.14, ,
C: Insulin 0.14, ,
O: 0.14, ,

PICO 3.0
P: Gravide med svangerskapsdiabetes 0.14, ,
I: Glibenklamid 0.14, ,
C: Metformin 0.14, ,
O: 0.14, ,

PICO 2.0
P: Kvinner med tidligere svangerskapsdiabetes som har påvist nedsatt glukosetoleranse
I: Kombinert kost- og fysisk aktivitet
C: Standard oppfølging
O:

PICO 1.1
P: Gravide (tidlig i svangerskapet < 12 uker)- alle testes med HbA1c
I: HbA1c 5,9 - 6,4%
C: HbA1c < 5,9%
O:

PICO 1.2
P: Gravide kvinner
I: Allmenn screening for svangerskapsdiabetes
C: Risikobasert screening for svangerskapsdiabetes
O: